Sådan beregnes eksteriørtal hos kødkvæg

Sådan beregnes eksteriørtal hos kødkvæg

Der er to trin i beregningen af eksteriørtal hos kødkvæg. På denne side er beskrevet de enkelte trin, samt givet eksempler.

De to trin i beregningen er:

Korrektion af bedømmelser
De "rå" bedømmelser skal korrigeres så forskellige dyr, som er bedømt på forskellige tidspunkter kan sammenlignes

Beregning af eksteriørtal
De korrigerede bedømmelser sættes i forhold til racens optimum og vejes sammen. Bedømmelser indenfor grupperne krop, muskelfylde og lemmer sammenvejes og standardiseres. Der beregnes eksteriørtal for helhed.