Økonomi og ledelse

Styrk din rådgivning med konceptet Trumf på rådgivningen

Konceptet ”Trumf på rådgivningen” er en rådgivningsmetode, der udkom i 2013 med Magasinet Trumf på rådgivningen. Konceptet består af syv trumfkort, der giver dig som rådgiver konkrete værktøjer til at give landmanden det med- og modspil, han skal have for at skabe effekt på sin bedrift.

I 2014 udkom teoribogen Trumf på rådgivningen – en teoribog

Trumf på rådgivningen – en teoribog giver rådgiveren et rigtig godt overblik over og en letlæst indføring i konceptet ”Trumf på rådgivningen”, som udgøres af de syv trumfkort. 

Bag udgivelsen står Eva Gleerup, Heidi Hundrup og Jette Nissen, som er udviklingskonsulenter på Videncentret for Landbrug. De har arbejdet med effekt i rådgivningen i flere år og i mange forskellige sammenhænge

De fortæller om konceptet: ”Trumfkortene er vores bud på, hvordan du som rådgiver kan gøre effekt til omdrejningspunktet i alle faser af rådgivningsprocessen. Hvert enkelt trumfkort sætter fokus på et redskab eller en teknik, som kan være med til at sikre, at samtalerne munder ud i konkrete forslag, som både har den fornødne virkning, og som har landmandens fulde opbakning og forståelse.”

Trumfkortene viser vej – mentalt og konkret

De syv trumfkort tegner til sammen den vej, et typisk rådgivningsforløb kan følge. Kortene udstikker ruten og viser rådgiveren vej igennem de forskellige rådgivningsfaser. 

Det er op til rådgiveren, om han nøjes med at bruge kortene til sin egen mentale forberedelse inden møder med landmanden, eller om han helt konkret bruger de forskellige kort i rådgivningsforløbet.

Per Meinert, udviklingschef i Gefion, fortæller om kontraktkortet, at han bruger det ”… rent fysisk, har det med i hånden og lægger det på bordet, så landmanden kan læse med.”

Brug trumfkortene så de passer til din rådgivning

Kortene skal heller ikke nødvendigvis bruges i den rækkefølge, bogen præsenterer dem. Det kan variere fra rådgiver til rådgiver, hvornår i rådgivningsprocessen han vælger at spille kortene. Nogle rådgivere vil også lade sig inspirere af det samme kort flere gange i rådgivningsforløbet. 

Flere af trumfkortene hænger naturligt sammen og kan med fordel bruges samtidig. Nogle gange giver det derfor også god mening, at rådgiveren sætter flere kort i spil på én gang.

Der er med andre ord ingen regler. Det er op til den enkelte rådgiver at finde frem til, hvordan det fungerer bedst for ham at bruge trumfkortene og i hvilken rækkefølge.

Bestil bogen eller bestil kursus i Trumf på rådgivningen

Du kan læse et uddrag af bogen Trumf på rådgivningen – en teoribog.

Bogen koster 150 kr. og kan købes ved at sende en mail til Birgit Winther Sørensen.

SEGES udbyder løbende åbne og virksomhedsinterne kurser i konceptet ”Trumf på rådgivningen”.
Læs mere om Trumf på rådgivningen på seges.dk.

Emneord

Vil du vide mere?