Planter, Natur og vandmiljø

Webinar: Vandreservoirs til markvanding og kvælstoffjernelse

Se eller gense webinar og find præsentationer fra SEGES Innovation om vandreservoirs til markvanding og kvælstoffjernelse.

Vi sætter fokus på, at vandreservoirs til opsamling af drænvand kan være med til at løse to store udfordringer, nemlig behovet for reduktion af kvælstofudledningen til vandmiljøet og behovet for tilpasning til et klima med flere og længere tørkehændelser, især forårstørke.

Nedenfor kan du se webinaret, der blev afholdt den 7. november 2023, samt præsentationer, rapport om recirkulering af drænvand og andet materiale om vandreservoirs.

Se webinar: Vandreservoirs til markvanding og kvælstoffjernelse

SEGES Innovation vil gerne i dialog med landmænd, der kunne være interesseret i at etablere et vandreservoir og recirkulere drænvand, for at drøfte forslag til forretningsmodel og hvordan recirkulering af drænvand kan indgå i en ny udledningsbaseret kvælstofregulering. Er du interesseret, kan du kontakte Søren Kolind Hvid, se kontaktboks.

Vil du vide mere?

Støttet af

  • Logo for Udviklingspuljen for Plantesektoren