Her er de største risikofaktorer for digital dermatitis

Forbedring af både den eksterne og interne beskyttelse vil gavne bedrifter, som har problemer med digital dermatitis. Det viser en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet.


Gødning, der skrabes i retningen fra køer mod kvier, og manglende støvlevask ved udgang fra gangarealer er med til at sprede digital dermatitis.

Har bedriftens eksterne og interne smittebeskyttelse nogen indflydelse på udbredelsen af digital dematitis?

Ja, i høj grad. Det dokumenterer en undersøgelse foretaget af Aarhus Universitet. Her har forsker Victor H. S. Oliveira evalueret 8.269 køer fra i alt 39 danske malkekvægsbesætninger.

Alle køerne blev vurderet positive eller negative for digital dermatitis på bagbenene, mens de blev malket. Derudover blev der indhentet information om bedriftens smittebeskyttelse via en spørgeundersøgelse blandt landmændene samt via observationer på bedrifterne og tal fra Kvægdatabasen.

Undersøgelsen mundede ud i meget klare konklusioner om, hvordan bedriftens smittebeskyttelse har betydning for dens problemer med digital dermatitis.

Indenfor besætningerne varierede graden af digital dermatitis fra 0 – 56 pct. Og for besætninger i den høje ende var der en klar sammenhæng til dårlig smittebeskyttelse i form af en række konkrete uhensigtsmæssige rutiner.

Fejl i ekstern smittebeskyttelse - høj risiko for digital dermatitis: 

 • Dyr indkøbt for nylig
 • Ingen støvler til gæster
 • Medarbejdere med beskæftigelse på andre bedrifter
 • Chauffører med adgang til kalveområdet
 • Køernes adgang til græsarealer.

Fejl i intern smittebeskyttelse - høj risiko for digital dermatitis:

 • Ingen klovbadning
 • Skrabning af gangarealer færre end 8 gange dagligt
 • Fjernelse af gødning i retningen fra køer mod kvier
 • Ingen mulighed for støvlevask ved udgang fra gangarealer i stalden
 • Køretøjer/værktøj til udmugning benyttes til andre aktiviteter også
 • Gødningsforurenede vandkar.

Mindst digital dermatitis når både landmand og klovbeskærer beskærer klove

Desuden fandt man, at klovbeskæring også havde indflydelse på problemer med digital dermatitis.

I besætninger, hvor klovbeskæring blev foretaget:

 • alene af landmanden selv, var der 25,5 pct. digital dermatitis
 • alene af klovbeskæreren 16,2 pct.
 • både af klovbeskærer og landmand 12,5 pct. digital dermatitis.