Kvæg

Rapsfrø barberer 4 pct. af mælkens klimaaftryk men kan koste på bundlinjen

I en afprøvning af fodring med rapsfrø i 10 kvægbesætninger blev mælkens klimaaftryk reduceret i alle besætninger. I økologiske besætninger blev restbeløbet øget, og i konventionelle blev det reduceret.

Fodring med rapsfrø kan være en af vejene til at sænke mælkens klimaaftryk. Det skyldes tre ting:

  1. Rapsfrø indeholder ca. 50 pct. råfedt, som medfører reduceret metanproduktion,
  2. Klimaomkostningerne til at producere rapsfrø er ca. en tredjedel af diverse mættede palmefedtprodukter.
  3. I nogle tilfælde øger rapsfrø EKM-ydelsen.

I forlængelse deraf har beregninger vist, at rapsfrø sammenlagt kan reducere mælkens klimaaftryk med 5 pct. i forhold til det gennemsnitlige fedtniveau i dansk mælkeproduktion.
For at afprøve om beregningerne holder stik i praksis og for at undersøge, hvordan køerne responderer på fodring med rapsfrø, udførte SEGES en afprøvning i vinteren/foråret 2020-2021. I afprøvningen deltog to jersey- og otte Holstein-besætninger, heraf syv konventionelle og tre økologiske besætninger.

Rapsfrø i hånd

Rapsfrø. Foto: SEGES

Konventionelle malkekøer mister 40 øre pr. ko pr. dag

De fleste konventionelle besætninger i afprøvningen skiftede mættet fedt ud med rapsfrø og hævede samtidig niveauet af fedtsyrer fra 37 til 45 g fedtsyrer/kg tørstof.
Der blev anvendt eksisterende kontraktpriser på det mættede fedt, som antog priser fra 6,25 kr. til 9,20 kr. per kg mættet fedt, mens de indkøbte rapsfrø svingede fra 2,80 kr. til 4,62 kr./kg. I gennemsnit blev restbeløbet reduceret med 40 øre pr. ko pr. dag, når der blev anvendt 0,6-1 kg rapsfrø (gennemsnitligt 0,75 kg pr. ko pr. dag).

Økologiske malkekøer vinder 70 øre pr. ko pr. dag

Der var tre økologiske bedrifter med i afprøvningen, hvor køerne i gennemsnit responderede med 1,6 kg EKM mere, når de fik rapsfrø. Selvom der blev anvendt omlægningsfrø til næsten 6 kr./kg, kunne ydelsesfremgangen godt betale for de dyre frø, og der var derfor et forbedret restbeløb på 70 øre pr. ko pr. dag.

Fedtprocenten kan falde kraftigt i mælken ved fodring med rapsfrø

Rationer, som er karakteriseret ved høje stivelsesniveauer, lav grovfoderandel eller lav strukturværdi, kan medføre større fald i mælkens fedtprocent. Hvis man som besætning anvender sådanne rationer, bør man holde igen med mængden af rapsfrø og fedtsyreniveauet.  

Mælkens klimaaftryk bliver reduceret med 4,4 pct ved fodring af køerne med rapsfrø

Afprøvningen viste, at mælkens klimaaftryk faldt med 3,3 pct. på tværs af besætninger. Hvis man indregner regnskovsrydning ved brug af palmefedt, blev klimaftrykket reduceret med 4,4 pct.

Foderoptagelse, mælkeydelse og mælkens sammensætning

  Kontrol
 Rapsfrø
Foderoptagelse (kg TS/ko)
 23,4  23,3
Mælk (kg/ko)
 31,4  32,8
Fedt (%)
 4,61  4,41
Protein (%)
 3,75  3,64
EKM (kg/ko)
 34,0  34,5
Fodereffektivitet (kg EKM/kg TS
 1,46  1,49

Fodring med rapsfrø

  • Reducerer mælkens fedt- og proteinindhold
  • Øger mælkemængde og EKM en smule
  • Koster 40 øre i restbeløb i konventionelle besætninger
  • Øger restbeløb med 70 øre i økologiske besætninger
  • Reducerer mælkens klimaaftryk med 4 pct.

Vil du vide mere?

Støttet af