På billedet ser man køers ben

Kvæg, Økonomi og ledelse

Er dine medarbejdere klædt på til at finde halte køer?

Husk, at det kræver rutinerede landmandsøjne at spotte halthed og køer, der ikke er rengående.

Det kræver erfaring at finde halte køer

”Vi bruger øjnene. Vi kigger på køerne”. Sådan svarer rigtig mange mælkeproducenter i en undersøgelse fra SEGES om, hvordan de finder halte køer på bedriften. 

Samtidig svarer hovedparten, at opgaven med at finde de halte køer sker ved malkning, og når køerne bliver drevet sammen til malkning. Det får dyrlæge Peter Raundal, SEGES, til at overveje, om de rette kompetencer er på plads til at løse opgaven.

”Det kræver rutinerede landmandsøjne at finde en halt ko i flokken, når du driver dem sammen til malkning. Det er måske ingen sag for besætningsejeren. Men hvad med Dimitri, der kun har arbejdet med køer i et år og ikke har en landbrugsuddannelse? Er vi sikre på, at han har det fornødne overblik og viden til at finde andet end halthedsgrad 4 og 5? Vel at mærke samtidig med, han har fuldt fokus på at få køerne hurtigt og effektivt frem til malkestalden?” spørger Peter Raundal.

Redskaber til at lære medarbejderne at finde halte køer

Peter Raundal opfordrer til, at man gør to ting, for at sikre, at de halte køer bliver fundet rettidigt:

1. Snak om halte køer

Tag emnet halte køer op på Tavlemødet med jævne mellemrum. Snak om, hvor vigtigt det er at finde de halte køer – også halthedsgrad 2 og 3. ”Det er oplagt for medarbejderne, at malkningen skal køre på skinner, fordi der er en direkte kobling mellem mælk og penge. Koblingen mellem rengående køer og penge er ikke så oplagt for alle medarbejdere,” siger han.

2. Lær medarbejderne at spotte halte køer

Sørg for, at samtlige medarbejdere kan genkende en halt ko.

Der findes flere måder at gribe det an på:

  • Dyrlægen kan give et kursus
  • Du kan selv oplære medarbejderne
  • Se f.eks. filmen: Forskellige grader af halthed hos køer.

Peter Raundal anbefaler desuden, at alle på bedriften ved, hvad de skal gøre, når de finder en halt ko. 

Benyt tjeklisten, som du kan finde på både dansk og engelsk:

SEGES’ undersøgelse af rutiner ved halte køer blev besvaret af 775 mælkeproducenter.

Køer i stald

Det er afgørende for hurtig helbredelse, at halte køer bliver fundet hurtigt. Men har dem, der går blandt køerne overblikket til at spotte dem? Foto: SEGES. 

Vil du vide mere?

Støttet af