Kvæg

Værd at vide om mælkens syn, lugt og smag

Syn, lugt og smag er nogle af de kvalitetsparametre, som mælken bedømmes på, og som tjekkes ved ankomsten til mejeriet. Læs her hvorfor og hvordan.

Mejerierne kontrollerer som udgangspunkt alle vognlæs for lugt, smag og afvigende udseende ved ankomsten til mejeriet. Hvis der på et læs konstateres en afvigelse, sendes de tilhørende leverandørprøver til analyse. Hvis afvigelsen resulterer i, at mælken af det pågældende vognlæs må kasseres, pålægges leverandøren erstatning af værdien af den kasserede mælk og de omkostninger, der måtte være ved bortskaffelse af mælken.

Den hyppigste årsag til smagsfejl på mælk er kølefejl eller decideret kølesvigt.
Mælkeproducenter, der har problemer med syn, lugt og smag ved deres mælk, tilbydes rådgivning, som typisk betales af mejeriet.

 • Mælkens syn
  Mælken skal have en naturlig hvid farve og må ikke være klumpet. 
  Køer, der har synlige forandringer i mælken, må aldrig malkes med til mejeriet.

 • Mælkens lugt
  Mælk af god kvalitet lugter friskt og let sødligt. Hvis mælken lugter decideret sur eller brændt, kasseres den på mejeriet

 • Mælkens smag
  Hvis mælkens smag afviger, så den smager ’forkert’ kasseres den på mejeriet. Smagsfejl beskrives f.eks. som branket, sur/syrlig, kemisk, oxideret, harsk eller blåbærsmag.
  Faktorer, som især kan påvirke smagen negativt, er foder, hårhændet behandling af mælken, dårlig staldluft, mangelfuld køling og dårlig hygiejne. 

Sådan undgår du smagsafvigelser i mælken

 • Lagret foder skal opbevares korrekt, så det ikke går ud over foderkvaliteten. 
  Dårligt foder skal frasorteres ved ensilagestakken og fjernes helt fra godt foder.
  Vær særlig opmærksom på opbevaring af biprodukter, som især har en tendens til at påvirke mælkens smag.

 • Fodring med store mængder bi-produkter og foderemner med stærk smag kan ligeledes påvirke mælkens smag. Der er eksempler på afsmag i mælk fra økologiske køer, der afgræsser på marker, hvor der er isået forskellige urter især Cikorie.

 • Alt udstyr, der har kontakt med foder, skal altid være rent og fri for gamle foderester. Rengør udtagningsudstyr og mixervogn jævnligt.

 • Foderbordet skal være rent og fri for foderrester ved hver udfodring. Der skal være gode krybbekanter mellem foderbord og spalteareal.

 • Lugten i stalden kan påvirke mælkens smag. Derfor må indeklimaet i stalden aldrig blive trykket og skarp. Køerne i hele staldarealet skal have rigelig med frisk luft.

 • Tjek altid, at både malkeanlæg og køletank er rene efter vask. Belægninger kan give mælken en branket afsmag. Det samme kan belægninger i udtjente gummidele. Følg altid det serviceinterval for gummidele, som producenten anbefaler.

 • Køl og omrøring må ikke sættes i gang, før der er en vis mængde mælk i tanken. Så undgår man fastfrysning og piskning af mælken med omrørebladet.

 • Det er dog samtidig vigtigt, at mælken nedkøles så hurtigt som muligt efter udmalkning. En meget typisk smagsfejl opleves ved mælk, hvor man har glemt at starte kølemaskinen, og mælken har stået ukølet i nogle timer, inden fejlen opdages. Selvom mælken så er nedkølet ved afhentning til mejeriet, kan skaden være sket, og mælken kasseres på grund af en oftest branket smag.

 • Det er vigtigt, at mælken behandles skånsomt. Ellers risikerer man, at mælkens fedtkugler brister, så mælken bliver harsk og smager grimt.  Derfor skal anlægget være helt tæt og vedligeholdt.  Hav især fokus på centraler, malkesektion og mælkepumpe, som alle kan være hårde ved mælken. 

Emneord