Prissæt krydsningskalvene i DMS

I DMS findes et afregningsmodul, som gør det nemt at sætte en fair pris på krydsningskalve efter kødkvægstyre på malkekøer. Afregningen belønner brug af de bedste kødkvægstyre.


Det er X-indekset for kødkvægstyre, som anvendes til at justere prisen, afhængig af hvilken tyr der er far til kalven. Foto: SEGES

Der er stor forskel på produktionsværdien af krydsningskalve, og det gør det kompliceret at få den mest fair afregning af kalvene. I DMS findes et modul, som gør det nemt at beregne prisen på krydsningskalvene – til glæde for både mælke- og slagtekalveproducent.

Prissætningen i DMS er baseret på de resultater, der er opnået i praksis for hhv. krydsningskalve og renracede Holstein kalve. Det drejer sig om slagteresultater, dødelighed i opdrætsperioden samt afregningspriser fra Danish Crown – plus det bedste bud på forskelle i fodereffektivitet. Prisen beregnes, så kalve efter gode kødkvægstyre koster mere end kalve efter mindre gode tyre. Det er X-indekset for kødkvægstyre, som anvendes til at justere prisen, afhængig af hvilken tyr der er far til kalven.

Merværdien for krydsningskalvene er som standard delt med 50 pct. til hhv. køber og sælger i DMS- modulet. Men det kan være en god ide at diskutere og eventuelt justere den fordeling.

Læs mere om DMS-modulet på:

 Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 12, 2018.