Jura, Økonomi og ledelse

Ukrainere får hurtigere adgang til arbejdsmarkedet

Fordrevne ukrainere får mulighed for at arbejde, allerede når de søger om opholdstilladelse efter særloven.

Fra den 22. april 2022 har ukrainere, der har indgivet en ansøgning om opholdstilladelse efter særloven, og som har fået optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice, mulighed for at arbejde i Danmark. Tidligere kunne ukrainere først påbegynde arbejde efter de havde fået tildelt en opholdstilladelse. 

Retten til arbejde gælder dog ikke, hvis ukraineren åbenbart ikke kan få opholdstilladelse efter særlovens §§ 1 eller 2. Ved tvivl om hvorvidt ukraineren åbenbart er omfattet af særloven, anbefaler Udlændingestyrelsen at vedkommende venter med at arbejde indtil sagen er behandlet, og udlændingen har modtaget en afgørelse fra Udlændingestyrelsen. 

Retten til at arbejde gælder, uanset hvornår ukraineren har ansøgt om opholdstilladelse og har fået optaget biometri. Hvis biometri er optaget den 22. april 2022 eller senere, er der i det kvitteringsbrev, ukraineren får udleveret i Borgerservice, en vejledning omkring reglerne om retten til at arbejde under sagens behandling. Hvis biometri er optaget før den 22. april 2022, står der i kvitteringsbrevet, at ukraineren ikke har ret til at arbejde, før vedkommende har fået en opholdstilladelse. Ukraineren er på trods heraf omfattet af den nye regel om ret til at arbejde under sagens behandling.

Hvis ukraineren får tilbudt et arbejde mens sagen om opholdstilladelse behandles, skal der sendes en kopi af ansættelseskontrakten til Udlændingestyrelsen, da det kan have betydning for, hvor i Danmark ukraineren kommer til at bo, hvis vedkommende får en opholdstilladelse.

Vil du vide mere?