Billede fra studiet under optagelsen af Klima & Ko.

Kvæg

Case: Klima & Ko. - Stort potentiale i tang og alger som kvægfoder

Potentialet er stort og udfordringerne mange for forskerne, der arbejder med tang og alger i kvægfoderet som en del af fremtidens løsninger for dansk kvægproduktion.

Forskere arbejder i disse år hårdt på at finde frem til tang- og algearter og dyrkningsmetoder, som kan give gevinst i praksis for dig som kvægproducent. Én af de dedikerede forskere er Annette Bruhn, der er seniorforsker ved Aarhus Universitet.

Annette var en af gæsterne i panelet i Klima & Ko., da foder fra havet var hovedemnet. Her fortalte hun om muligheder og udfordringer – vi begynder med mulighederne:

”Tang er en ressource, der indeholder protein som landafgrøder, så det kan bruges som foder på flere forskellige måder, og visse arter har en metanreducerende effekt på køernes udåndingsluft.” siger Anette Bruhn og fortsætter:

” Der er samtidig et kæmpe uudnyttet areal til at dyrke tang, og produktionen i havet vil også, hvis det gøres rigtigt, kunne bidrage til et bedre ved at optage kvælstof.”

Lang vej igen for tangdyrkning

Som vi allerede har været inde på, er der også udfordringer. Annette Bruhn udtrykket det sådan:

”Lige så lovende, som det lyder. Lige så mange udfordringer er der også i det.”

Og hun fortæller så indledende om udfordringerne:

”De tropiske algearter med en bevist metanreducerende effekt kan ikke dyrkes i Danmark, og det er endnu ikke lykkes forskere at finde nordiske algearter med tilstrækkelig effekt. Generelt er tangdyrkning i Europa ikke særlig langt udviklingsmæssigt,” siger Annette Bruhn.

Synes du også, det lyder spændende med muligheder og udfordringer inden for tang og alger som kvægfoder – se hele Klima & Ko. her:

Tang og alger er godkendt til økologisk produktion, og er derfor ekstra relevant for økologer, der ikke kan bruge foderadditiver som fx Bovaer.

De tre øvrige afsnit af det nye tv-magasin Klima & Ko handler om foderadditiver, løsninger i stalden og arbejdet i marken.

Klima & Ko. er udviklet af SEGES Innovation, og målet er at give dig som landmand faglig viden om klimatiltag i dansk kvægproduktion. Har du inputs eller forslag til emner i kommende udgaver af Klima & Ko., kan du skrive til mhca@seges.dk.

Vil du vide mere?

Støttet af

  • Logo for Innovationsfonden 2019