Planter

Tromling til destruktion af korsblomstrede efterafgrøder

Tromling af frosne planter af olieræddike og andre korsblomstrede efterafgrøder kan være et alternativ til afpudsning, der åbner op for at kunne ramme græsukrudt med glyphosat.

En kraftig efterafgrøde af olieræddike eller gul sennep gør det ved nedvisning med glyphosat vanskeligt at opnå en god dækning af græsukrudt i bunden af det mere eller mindre sammensunkne plantedække. Der kan være behov for bekæmpelse af græsukrudt ved etablering af næste afgrøde uden pløjning eller i sammenpløjninger, hvor græsukrudtet ikke bliver dækket ordentligt ved pløjning.

I milde vintre kan olieræddike og gul sennep overleve, mens længerevarende frost tager livet af efterafgrøden. I vintre med længerevarende frost, vil efterafgrøden derfor nok falde sammen fra naturens hånd, men i vintre med få frostnætter, kan tromling være en metode med høj kapacitet og lave omkostninger at efterafgrøden destrueret.

Nedenstående billeder viser hvordan en efterafgrøde kan knuses ved tromling. Hans Henrik Fredsted, Agrovi har tromlet en morgen efter nattefrost, hvor planterne har været gennemfrosne. Hans Henrik har også tromlet senere på dagen, hvor planterne har været tøet op, og så er planterne ’gummiagtige’, og bliver ikke knust.

Tromlingen i januar giver formentlig en større sikkerhed for, at der kan opnås optimal effekt af glyphosat ved nedvisning af græsukrudt før såning af næste afgrøde ved pløjefri dyrkning/CA. Tromlingens destruktion af efterafgrøden kan også sikre en lettere jordbearbejdning efterfølgende, da efterafgrøden er helt knust. Tromlingen vil også ødelægge rodknolden på efterafgrøden, så efterfølgende genskud i efterfølgende afgrøde undgås.

Vil du vide mere?