Marker

Jura

Lønkompensation: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af coronavirus

Oftest stillede spørgsmål om lønkompensation i forbindelse med tilskud på beskæftigelsesområder, herunder personlig assistance, løntilskud, VEU.

STAR har svaret på en række spørgsmål om muligheden for lønkompensation, hvis virksomheden samtidig får refusion eller tilskud på beskæftigelsesområdet, f.eks. personlig assistance, løntilskud, VEU godtgørelse mv.

Eksempel

Spørgsmål:
Kan man få lønkompensation, hvis man samtidig får refusion eller tilskud m.v. på beskæftigelsesområdet?

Svar 02-04-20: 
Det følger af § 4, stk. 3, i bekendtgørelse om en midlertidig lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19, at der ikke kan udbetales lønkompensation for ansatte, hvis lønudgiften på anden vis er godtgjort, herunder ved forsikring, andre offentlige refusioner, tilskud mv. eller anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirus (COVID-19).

Læs alle spørgsmål og svar.

Kilde: STAR.dk

Vil du vide mere?