Natur og vandmiljø, Planter

BNBO afgrænsning på landmand.dk

Nu feature på landmand.dk, hvor BNBO afgrænsningen nu kan ses sammen med bedriftens marker.

Landmand.dk er blevet opdateret med kort over BNBO-afgrænsninger. Du har nu nemt adgang til Miljøstyrelsens kort over BNBO og indsatsplaner. Med kortet på Landmand.dk er der også lavet en analyse af, om du har arealer, der overlapper med BNBO.

Det er politisk vedtaget, at der skal ske en ekstra beskyttelse af grundvandet omkring vandforsyningsboringerne. Det betyder, at der ikke må være erhvervsmæssig brug af pesticider, inden for de udpegede områder, kaldet BoringsNære BeskyttelsesOmråder. 

Du kan selv tjekke, om du har marker, der overlapper med et BNBO. Hvis det er tilfældet, og du endnu ikke har hørt noget fra din vandforsyning eller kommune, kan du med fordel selv tage kontakt og høre, hvad status er. 

Du kan også få hjælp til at komme igennem processen med at indgå en frivillige aftale. Du kan bl.a. søge hjælp i vores beslutningsstøtteguide og kigge på andre dyrkningsmuligheder uden brug af pesticider i virkemiddelkataloget. På temasiden for grundvand er der derudover også viden omkring de økonomiske og juridiske principper for erstatningsfastsættelse.

Vil du vide mere?

Støttet af