Kvæg

Pas på salmonellasmitte af kvæg på græs

På grund af smitterisikoen har du pligt til at sætte forsvarligt hegn om dine dyr på græs, hvis din besætning er smittet med salmonella. Er din besætning salmonellafri, så orienter dig om status på græssende dyr i nærheden.

Vær opmærksom på, at alle besætninger i salmonellaniveau-2 eller -3 ifølge salmonellabekendtgørelsen skal sikre, at der sættes forsvarligt hegn om dyrene, når de går på græs, så de holdes fysisk adskilt fra dyr fra andre besætninger.

Hvert år i sensommeren og efteråret ses nemlig en stigning i antallet af positive salmonellaprøver i kvægbesætningerne, og en af årsagerne kan meget vel være, at dyrene smittes, når de er på græs.

Hvis din besætning er i niveau 1, bør du derfor tilsvarende orientere dig om, hvilke andre dyr der befinder sig i nærheden af dine dyr og sikre, at der er forsvarligt hegnet. Hvis din besætning er i niveau 2, skal du tjekke strøm og hegn ofte for at kontrollere, at det er intakt.

Hvilende køer på græs

Tjek, hvilken besætning dyrene kommer fra og spørg ind til salmonellastatus, hvis dine dyr har haft kontakt med andre på græs.

Hvis uheldet er sket

Hvis det sker, at dine dyr kommer i kontakt med andre kreaturer i løbet af afgræsningsperioden – enten fordi dine dyr bryder ud, eller andre dyr bryder ind til dine, så er det vigtigt at sikre, at dyrene ikke har været udsat for smitte.

Tjek, hvilken besætning dyrene kommer fra og spørg ind til salmonellastatus eller slå det op på chr.fvst.dk. Hvis dyrene stammer fra en niveau-1 besætning, som sandsynligvis er fri for salmonella, er det alligevel vigtigt at spørge ind til prøveværdierne, om besætningen tidligere har været i niveau -2, og om der evt. er tage blodprøver i besætningen for nylig.

Hvis svarene antyder en risiko for, at dine dyr har været udsat for smitte, bør det undersøges ved at teste dyrene via blodprøver tidligst tre uger fra datoen for sammenrend. Det skal vel at mærke ske inden, de kommer tilbage til resten af besætningens dyr for ikke at medbringe smitte. Hvis der fin-des positive dyr i sådan et tilfælde, skal du drøfte en videre handlingsplan for dyrene i flokken med din praktiserende dyrlæge.

Artiklen har været bragt i KvægNyt nr. 13, 2020

Vil du vide mere?