Kvæg, Økonomi og ledelse

Værktøjet Salmonellarisikoscore i DMS viser risikoen for, at din malkekvægsbesætning smittes med salmonella

Er din malkekvægsbesætning særlig udsat for at blive smittet med salmonella? Få vist risikoen med Salmonellarisikoscore i DMS. Så ved du, om du skal være ekstra påpasselig med smitteforebyggelsen.

Fokus på smittebeskyttelse i kvægbesætningen er altid vigtig. Men det er væsentligt at vide, om besætningen er særlig udsat for smitte. Det har du mulighed for at finde ud af med værktøjet Salmonellarisikoscore, der beregner risikoen for, at en ejendom smittes med Salmonella Dublin og dermed placeres i salmonellaniveau 2. 

Du finder din risikoscore i DMS under fanen Bedriftsoverblik. Hold musen over +. Se midten af billedet. 

Billede 1

Risikoen beregnes ud fra fire faktorer

Der er en række faktorer, som påvirker risikoen for, at en ejendom skifter til salmonella niveau 2. Fire af disse faktorer er indarbejdet i værktøjet:

 • Besætningsstørrelse: Med stigende besætningsstørrelse, stiger risikoen for at skifte til niveau 2. 
 • Nabosmitte: Risikoen for smitte stiger, hvis der er mange naboer i salmonella-niveau 2 inden for 5 km.
 • Handel: Handel med dyr udgør en risiko. Jo flere besætninger, der er kontakt til, jo større er risikoen. 
 • Historik: Er besætningen kommet i niveau 1 inden for kort tid, er der en større risiko for at vende tilbage til niveau 2.

Ud fra disse faktorer beregnes ejendommens risikoscorer. Der er 5 kategorier.

Tabel 1

Så stor er risikoen for salmonellasmitte i de enkelte risiko-niveauer

Beregninger viser, hvad risikoen for at komme i niveau 2 historisk har været for den enkelte risikogruppe. I 2021 havde besætninger i risikogruppe E 32,9 % sandsynlighed for at være kommet i niveau 2. Det tilsvarende tal for besætninger i risikogruppe A er 2,1 %.

Tabel 2

Det kan du gøre for at reducere risikoen for salmonellasmitte i kvægbesætningen

Handel
Den eneste af de fire faktorer, den enkelte besætning selv kan påvirke, er hvor mange besætninger den er i kontakt med i form af indkøb af dyr. Tilgang af dyr fra andre besætninger udgør en risiko. I tilfælde af at indkøb ikke kan undgås, er der en række tiltag, der kan gøres:

 • Køb ind fra få besætninger
 • Køb kun dyr ind fra besætninger, der har været i niveau 1 mindst 2 år.
 • Sæt indkøbte dyr i karantæne mindst 3 uger uden kontakt til besætningens øvrige dyr
 • Tal med din dyrlæge om udtagelse af relevante prøver.

Nabosmitte
Hvis der er mange smittede naboer, er der en stigende risiko for selv at få salmonella i besætningen. Derfor er smittebeskyttelse altid relevant. Gå din ejendom og dine rutiner igennem sammen med din rådgiver og få sat fokus på ”hullerne” i din smittebeskyttelse. Nogle af de steder, der skal i fokus er:

 • Logistik på ejendommen. Tjek, om der er områder, hvor ”ren” og ”uren” trafik krydser hinanden. Hold så vidt muligt foder og gylle for sig. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så hav en plan for at minimere risikoen.
 • Sørg for, at det er nemt for besøgende og servicepersonale at komme ren til og fra besætningen. Stil krav om tøj- og støvleskifte samt rengøring af udstyr. 
 • Afhentning af dyr til slagt/eksport eller dine tyrekalve skal foregå væk fra besætningsområdet. 
 • Har du dyr på græs? Så gør dit til at holde dem ”hjemme”, og hav en plan i tilfælde af sammenrend.

Historik
Er besætningen lige kommet i niveau 1, så hold fast i de rutiner og procedurer, der bragte jer hertil. Tal med din dyrlæge om, hvilke prøver, der er relevante, for at overvåge besætningen for genopblussen af smitte. Det er bedre at opdage smittespredning i besætningen hurtigt fremfor at vente.

De enkelte faktorers indflydelse på smitterisikoscoren

De enkelte faktorer har forskellig indflydelse på den samlede score. Den faktor, der betyder mest er historik, altså hvor længe besætningen har været i niveau 1. 

Besætninger der har været i niveau 1 i mindre end et år, er i større risiko for at vende tilbage i niveau 2. Risikoen stiger med stigende besætningsstørrelse samt, hvis der er mange smittede naboer eller indgang af dyr fra flere end to besætninger. 

Nedenfor er vist sammenhængen mellem de enkelte faktorer, og hvad der afgør, hvilken kategori besætningen placeres i. 

Tabel 3
Tabel 4
Tabel 5
Tabel 6
Tabel 7
Tabel 8

Støttet af

Vil du vide mere?