Kvæg

Stop for aflivning af tyrekalve: Eksport af kvier kan ikke stå alene

Det kommende stop for aflivning af raske tyrekalve kræver alternative løsninger. SEGES minder om, at det kan være risikabelt at satse ensidigt på eksport af kvier.

Danske kvier er lige nu en eftertragtet vare på verdensmarkedet. Det skal naturligvis udnyttes, men projektleder Rasmus Bak Stephansen, SEGES, kan godt være nervøs for de mælkeproducenter, der satser ensidigt på kønssorteret sæd og eksport af kvier, når aflivning af raske tyrekalve efter årsskiftet ikke længere er muligt.

Han har nemlig været med til at lave SimHerd-beregninger på, hvordan det vil påvirke økonomien, hvis eksporten pludselig falder, og man tvinges til at indskifte samtlige kvier tiltænkt eksport i sin egen besætning.
”Vores foreløbige worst case-beregning fra SimHerd viser, at dækningsbidraget for kvægdelen på en bedrift falder med 25-40 pct., hvis man bruger kønssorteret sæd til samtlige køer og kvier og er tvunget til at indskifte alle kvier i egen besætning. Derfor er det meget risikofyldt kun at satse på kvier til salg,” understreger Rasmus Bak Stephansen.
Han henviser til, at der senere på foråret udkommer et videnskatalog med andre løsninger.

Strategi for at undgå tyrekalve - husk at afdække risikoen

Han bakkes op af sektordirektør Ida Storm, der som udgangspunkt er stolt af danske kviers status i udlandet. Men samtidig minder hun om, at kvieeksport ikke er en skudsikker løsning, der kan stå alene.
”Når man vælger sin strategi i forhold til ingen aflivning af raske tyrekalve, skal man naturligvis også overveje sikkerheden for den afsætning, man satser på. Der kan ske meget, når man snakker international handel. Det skal man selvfølgelig være bevidst om, så man risikoafdækker sin investering,” lyder det fra Ida Storm.

Formand for L&F Kvæg Christian Lund erkender at beslutningen er svær, og at det næppe er en, der skal tages uden rådgivning og beregninger.
”Jeg kan ikke udstikke garantier – det er der ingen, der kan. Når vi snakker om eksport, kan der pludselig gå storpolitik i den, så vi ikke længere kan sælge en god kvie fra Aars til en dygtig landmand fra Belgien eller Rusland. Det bliver man nødt til at tage med i sine overvejelser,” minder Christian Lund om.

Kvier ved foderbord

SimHerd-beregninger viser, at det kan blive dyrt at satse ensidigt på eksport at kvier, hvis markedet ændrer sig.

Kamp om transport af dyr i EU

Når gode danske kvier skal ud i verden, er de underlagt EU’s transportforordning. MEP for Venstre Asger Christensen sidder med i en EU-komite for dyrevelfærd under transport.
"Lige nu kæmper venstrefløjen – og Socialdemokratiet – for, at vi begrænser dyretransport til maksimalt otte timer. Sådan en grænse vil gøre det nærmest umuligt at fragte dyr rundt i Europa,” fortæller han.

Han mener, at dyrevelfærden under transport skal styrkes, men uden at det forhindrer transport af dyr.
”Et vigtigt skridt er at få alle medlemslande til rent faktisk at leve op til de nuværende regler. Derfor er det vigtigste for mig, at resten af EU kommer op på dansk niveau. Og så skal vi undersøge, hvordan vi på fornuftige måder med teknologi kan gøre dyrevelfærden endnu bedre. For eksempel med klimaanlæg i bilerne, videokamera og GPS-overvågning,” forklarer han.

Konkret håber han på fleksible regler for forskellige dyregrupper.
”Det giver ingen mening at transportere slagtedyr over lange distancer, mens avlsdyr stadig skal kunne transporteres over længere afstande på tværs af grænser," mener Asger Christensen.

Vil du vide mere?

Støttet af