Startgødning i majs giver 500 kr./ha

Kvægbrug, der dyrker meget majs og bruger kvægundtagelsen, skal regne på mulig­hederne i marken.

Cirka en tredjedel af alle danske kvægbrug producerer under kvægundtagelsen og har dermed tilladelse til at udbringe 230 kg N/ha.

Hvis disse brug dyrker mere end ca. 0,4-0,5 ha majs pr. mælkeproducerende enhed, vil der ikke være plads til startgødning til majsen med det kommende fosforloft på 35 kg/ha.

Derfor opfordrer chefkonsulent Leif Knudsen, SEGES PlanteInnovation til, at man allerede nu regner på, hvilket alternativ der er mest fordelagtigt.

”Enten skal de droppe startgødningen til majs, øge arealet, eller afsætte gylle ud af bedriften. Hvad der bedst kan betale sig afhænger af, hvilke gylleaftaler de kan få i stand,” fortæller Leif Knudsen.

Øger udbyttet 5-8 pct.

Leif Knudsen forklarer, at hvis man eksempelvis dyrker 40 ha med majs og tilfører 10 kg fosfor som startgødning, vil det medføre, at bedriften skal afsætte 7-8 pct. af gyllen ud af bedriften.

Merudbyttet for 10-15 kg fosfor i startgødning er i gennemsnit 7-10 pct., hvilket betyder en nettofortjeneste på omkring 500-700 kr./ha, når omkostningerne er trukket fra.

”Hvis udgiften til at komme af med gylle overstiger dette, vil det i princippet bedre kunne betale sig at undlade at give startgødning,” siger Leif Knudsen. Dog bør man også tage i betragtning, at startgødning medvirker til at sikre majsen en god start og stabilisere udbyttet. Nogle år giver startgødning et stort merudbytte og i andre år et mindre merudbytte.

Han oplyser desuden, at der arbejdes på at optimere blandt andet gyllens placering og dermed øge dens værdi som startgødning. Resultaterne forventes klar i løbet af nogle få år.

Bedrifter, som ikke producerer under kvægundtagelsen, vil stort set ikke blive berørt. De får ikke øgede arealkrav og vil kunne udbringe samme mængde startgødning som hidtil.

Læs også

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 4, 2017.