Gylleomrøring: Svovlbrinte er en snigende dræber

Gylle kan være livsfarligt. Vi ved det, men holder vi fast i de sikre rutiner – også i perioder med spidsbelastninger?

Vi nåede det ikke... Der var ikke lige tid til… Hvis disse sætninger afsluttes med: …at røre i gyllen i denne uge, eller … at tage en gasdetektor på, kan det være med livet som indsats for såvel mennesker som dyr.

De fleste ved, at gylle udvikler svovlbrinte, der frigøres, når gyllen omrøres eller håndteres på anden måde. Det lumske er, at svovlbrinte lugter dårligt i små mængder – nærmest som et råddent æg. Men når der frigøres svovlbrinte i så store mængder, at det er sundhedsskadeligt, lammes lugtesansen, så man ikke længere kan lugte gassen.

Man får altså ingen advarsler, hverken lugtmæssigt eller visuelt – da gassen er farveløs – om en høj sundhedsskadelig koncentration.

Alt dette er der også mange, der ved. Det er bare så utrolig vigtigt at huske det – også den dag, hvor alting ramler eller den uge, hvor hele det faste mandskab er lagt ned af influenza.

Der er ikke påvist svovlbrinte i stalde, når gyllen ligger stille i kanaler eller kummer. Men ved tømning og omrøring sættes gyllen i bevægelse, så svovlbrinten frigøres og trænger op i stalden. Specielt kan driftsforstyrrelser skabe farlige situationer, fx ved arbejde med tilstoppede gyllekanaler.

Brug gasdetektor

Da svovlbrinte i sundhedsskadelige koncentrationer er lugtfri, kan gassen kun konstateres ved brug af gasdetektor. Gasdetektoren skal give en tydelig alarm ved sundhedsskadelige koncentrationer af gyllegas. Der findes adskillige typer af gasdetektorer. De er typisk på størrelse med en mobiltelefon, kan klipses på tøjet, bæres i hånden eller om halsen i en medfølgende snor. De kan købes, hvor man normalt køber værnemidler, og prisen ligger typisk på 2-3.000 kr.

Dødelige koncentrationer

I alle gylle- og ajlebeholdere, fortanke, pumpebrønde, gyllekanaler, gulvudsugningskanaler og gyllevogne skal man regne med, at der ved omrøring kan være så høje koncentrationer af svovlbrinte, at det kan være sundhedsskadeligt. 500-600 ppm er dødelig efter 30 min. 700 ppm og derover lammer åndedrættet efter en til to indåndinger. Man mister bevidstheden, hvorefter døden indtræder.

Ved omrøring af gylle er der i vindsiden målt dødelige koncentrationer på 700 ppm af svovlbrinte. Ved gyllepumpens udløb er der målt helt op til 3.000 ppm!

Tilrettelæg derfor altid arbejdet med gylle grundigt:

  • Aftal og informer alle medarbejdere om, hvor og hvornår der arbejdes med gylle
  • Vær to personer til arbejdet med gylle
  • Hav jævnligt kontakt med hinanden under arbejdet – sørg for at vide, hvor hinanden er
  • Hav en opladet mobiltelefon med

Benyt gerne en gasdetektor

Sørg for, at de rette hjælpemidler er inden for rækkevidde – fx åndedrætsværn. Lær hjælpemidlerne at kende, så I er dus med dem, når de skal bruges.

 

Førstehjælp – gyllegas

 Dette faktaark samt branchevejledningen ’Sikkerhed ved arbejde­ med gylle’ finder du på www.landbrugsinfo.dk -> Tværfagligt->Arbejdssikkerhed -> Publikationer eller via linket her

Print det, og tag emnet op på et medarbejdermøde.

 

 

Læs også:

Spring aldrig gylleomrøringen over

Strøelsen påvirker gyllens gødningsværdi

13 kvier døde i besætning – mistanke om svovlbrinteforgiftningArtiklen har været bragt i kvægNYT nr. 16 - 2016