Virkemiddelvælger kan give inspiration til at opfylde efterafgrødekravet

Natur og vandmiljø, Planter

Virkemiddelvælger kan give inspiration til at opfylde efterafgrødekravet

På landmand.dk kan du se et forslag til, hvordan du på din bedrift vælger den økonomisk bedste fordeling af efterafgrøder og andre virkemidler.

Virkemiddelvælger giver inspiration, men er ikke en facitliste, fordi der kan være individuelle hensyn på bedrifterne, som der ikke er taget hensyn til.

Med fem forskellige typer efterafgrøder med hver deres regelsæt, mister selv erfarne landmænd og rådgivere nemt overblikket. Dertil kommer at nogle af efterafgrøderne kan skiftes ud med bl.a. tidlig såning, normreduktion eller brak. Det er kompliceret, og derfor er computerkraft en god ven, når den bedste løsning skal findes.

Gå til landmand.dk og se, hvad virkemiddelvælgeren foreslår på din bedrift  

Forslag til fordeling af virkemidler i 2022

Modellen er blevet forbedret, så beregningsgrundlaget nu er afgrødefølgen på markniveau for perioden 2016 2021. Når der udpeges et potentiale for et efterafgrødevirkemiddel, sker det på baggrund af, hvad der normalt har kunne lade sig gøre på hver enkelt bedrift i de foregående 5 år. 

På grundlag af kravene til den målrettede regulering for 2022 er der lavet et forslag til fordelingen af virkemidler i det kommende år. Forslaget passer dermed kun til bedrifter, der ikke ændrer væsentligt i arealet fra 2021 til 2022. 

Da der nu indgår flere år i grundlaget, er forslaget blevet mere robust. Resultatet er lavet til ca. 12.500 landmænd, som på landmand.dk se et forslag til, hvordan de på billigste vis kan opfylde efterafgrødekravet på deres bedrift. 

Det er vigtigt at notere sig, at der er mange individuelle forhold på en bedrift, som kan afgøre valget af virkemidler, men som programmet ikke kan tage hensyn til. Derfor er resultatet af virkemiddelvælgeren kun et forslag, der kan anvendes som inspiration

Rangeringen ændrer sig med priser på korn og gødning

Priserne på de enkelte virkemidler er beregnet ud fra de priser der lige nu kan opnås i høst 2022. Det betyder, at der er regnet med 150 kr. pr. hkg hvede. Kvælstofprisen er sat til 17,50 kr. pr. kg N.

Disse prisændringer har en markant indflydelse på efterafgrødevirkemidlernes prismæssige rangering.

Bedrifter. som står med disse priser, vil opleve, at normreduktion med indtil 5 pct. er næsten lige så billige som at etablere efterafgrøder i korn på sandjord, og billigere end efterafgrøder på lerjord. Og normreduktion indtil 10 pct. vil være billigere end at etablere mellemafgrøder efter korn. 

Den høje kornpris betyder samtidigt, at virkemidlet brak langs søer og vandløb, som ellers har en særdeles gunstig vægtning med 4:1, ikke umiddelbart er konkurrencedygtigt i 2022. En af fordelene ved brak langs søer og vandløb er, at det kan ligge fra år til år, og at etableringen ikke afhænger af vejret, derfor kan der være sund fornuft i at vurdere virkemidlets økonomi over en længere årrække med udsving i kornpriserne. 

Sådan opfyldes efterafgrødekravet

Virkemiddelvælgeren er en beregningsfunktion – en såkaldt algoritme - som beregner efterafgrødekravet på den enkelte bedrift. I kravberegningen indgår både MFO, pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder, græsefterafgrøder på kvægundtagelsesbrug og målrettede efterafgrøder. 

Algoritmen beregner desuden, i hvilket omfang det er muligt at anvende de forskellige virkemidler på hver enkelt bedrift. SEGES har beregnet en standardpris for samtlige virkemidler, priserne er tilpasset efter bonitet og hvorvidt bedriften anvender mere eller mindre end 80 kg N pr. ha fra organisk gødning. For efterafgrøder er det forudsat, at de kan sås rettidigt i forhold til reglerne.

Algoritmen fylder virkemidler på fra den billige ende, dvs. algoritmen finder den sammensætning af virkemidler, der opfylder bedriftens krav på den billigste måde. På landmand.dk præsenteres landmanden for et forslag til, hvor mange hektar af de enkelte virkemidler, som giver ham den økonomisk bedste løsning.

Virkemiddelvælgerens forslag som det vises på landmand.dk. til at opfylde efterafgrødekravet på konkret bedrift.

Virkemiddelvælgerens forslag som det vises på landmand.dk. til at opfylde efterafgrødekravet på konkret bedrift. 

Beregninger for opfyldelse af efterafgrødekravet

Algoritmen henter data fra den enkelte landmands ansøgning om grundbetaling og gødningsregnskab. Men der er også data, som ikke indgår, fordi ”systemet” ikke kender dem. Det gælder for eksempel udbytter, konkret viden om næste års afgrøder og andre ændringer på bedriften.

Netop disse forhold betyder, at der vil være en andel af bedrifterne, hvor virkemiddelvælger kommer med et skævt resultat. Endelig findes der ejendomme, hvor vi mangler datainput, og her leveres ikke et resultat.

Tilret løsningen til din bedrift

Det er vigtigt at understrege, at den løsning som du præsenteres for på landmand.dk ikke er en facitliste, men inspiration til at løse efterafgrødekravet på billigst mulige vis.  Du og din rådgiver skal vælge virkemidler ud fra forholdene på din bedrift – som kun du kender til bunds.

Virkemiddelvælgeren - spørgsmål og svar på typiske spørgsmål 

Vil du vide mere?

Støttet af