en ko med bluetongue

Kvæg, Øvrige dyr

Bluetongue truer Europas drøvtyggere igen – ligner situationen fra 2007

Hold godt øje med symptomer på bluetongue hos kvæg og får, og kontakt straks dyrlægen, hvis I observerer noget bemærkelsesværdigt.

Smitte med bluetongue sandsynligt til sommer

Sidste år var der mere end 5.000 tilfælde af bluetongue i Holland, og hollænderne forventer, at det bliver værre i år. Det betyder, at inficerede mitter vil sprede sig til landene omkring, og sandsynligvis også til Danmark. 

Derfor forudser dyrlæge Erik Rattenborg, SEGES Innovation, at der er stor risiko for udbrud af bluetonge i danske fåre- og kvægbesætninger. ”Sandsynligheden for et udbrud af bluetongue er højest i august-september, men det kan også komme tidligere,” lyder det fra Erik Rattenborg.

Alvorligt syge dyr

Bluetongue er sjældent dødelig for kvæg. Men mælkeydelsen falder, og køerne er ofte syge i længere tid. ”I Holland har smittede besætninger mistet op til 1 kg mælk/ko/dag i et par måneder,” fortæller Erik Rattenborg. 

Hvis vi får et udbrud af bluetongue i Danmark, vil Danmark miste sin status som bluetongue-fri, og vi må også forvente, at eksporten af levekvæg til både EU og 3. lande vil blive påvirket i omfattende grad.

Erik Rattenborg håber dog, at eksporten af tyrekalve til EU måske kan fortsætte under visse betingelser.
Han påpeger derudover, at bluetongue skal tages yderst alvorligt af hensyn til øvrige drøvtyggere, da fårebesætninger ofte rammes langt hårdere end kvægbesætninger.

Symptomer på bluetongue

Bluetongue er en anmeldepligtig sygdom.
Kontakt derfor straks den praktiserende dyrlæge, hvis I observerer ét eller flere af nedenstående symptomer:

 • Feber
 • Øjenbetændelse
 • Flåd fra øjne, næse, mund
 • Sår i mund og næse-region
 • Halthed
 • Yversår
 • Hævelser i hovedet
 • Blå tunge – heraf navnet. Dette ses dog mest hos får.
Fakta om Bluetongue:
 • Virussygdom
 • Smitter alle drøvtyggere
 • Overføres via mitter (flyvende insekter).
 • 24 forskellige typer, giver alle de samme symptomer.

Vaccine mod bluetongue kan muligvis hjælpe allerede i år

Der er først nu ved at blive udviklet en vaccine mod bluetongue type 3, som er den variant, der florerer i Midt- og Nordeuropa. 

”Hvorvidt den kan nå at blive færdigafprøvet, godkendt og sat i produktion er et godt spørgsmål. Vaccinen er hollandsk, og i første omgang skal den anvendes i Holland, men hvis en tilstrækkelig stor andel af bestanden af får og kvæg dernede bliver vaccineret, kan det være, vi slipper billigere her i Danmark end først frygtet,” vurderer Erik Rattenborg. 

Også en anden vaccineproducent er i gang med processen, så måske kan generel vaccination blive en mulighed tidligere end forventet.

Reelt set er der ikke meget at stille op imod bluetongue uden vaccine. Det gælder om at beskytte dyrene mod mitten, der overfører sygdommen, men det er svært i store moderne malkekvægsbesætninger.

”Hvis man har enkelte meget værdifulde avlsdyr, kan man forsøge at smøre dem med et pour-on middel. Men det er ikke realistisk at behandle en hel besætning effektivt på den måde,” siger Erik Rattenborg.
ko med bluetongue

Symptomerne på bluetongue er mange, så vær meget opmærksom på forandringer hos dyrene. Foto: Melle Holwerda.

Stop import af dyr og genetik fra områder med risiko for bluetongue

Enhver import af levende dyr og ikke godkendt genetik sydfra bør stoppe, og Erik Rattenborg opfordrer til fokus på smittebeskyttelse, herunder at reglerne for vask og desinfektion af køretøjer følges nøje, hvis man har været i udlandet. ”Mitterne kan sidde i snavs, så man skal også sikre sig, at man ikke bringer mitter med hjem,” opfordrer han. 

Fødevarestyrelsen, SEGES Innovation, Københavns Universitet, Statens Serum Institut og Landbrug & Fødevarer samarbejder om overvågning og bekæmpelse af bluetongue.

Vil du vide mere?

Støttet af