Grise

Metoder til bedre hygiejne i blandeanlæg til hjemmeblandet foder

Resumé

Erfaring 2204: I en undersøgelse af hygiejnen i tilførsels- og blandeanlæg blev det testet, om det var muligt at fastslå den hygiejniske status i anlægget ved at analysere skrab (aflejringer) indvendigt ved dysefilteret, elevatoren og U-renden.  

Der var højere koncentrationer af enterobakterier og skimmel i aflejringer i tilførselssystemet til vådfodertanken end i selve vådfoderet. Der var ingen sammenhæng mellem mængde og koncentrationer i tilførselssystemet og i vådfoderet.

Vil du vide mere?

Støttet af