Hero billede

Planter

Husk dokumentation ved sprøjtning med prosulfocarb og langs vandløb eller § 3-områder

Ved sprøjtning med prosulfocarbmidler og med midler, som har afstandskrav til vandmiljø og § 3 områder, er der krav om at registrere den anvendte sprøjteteknik.

Fører du sprøjtejournal i et markstyringsprogram, er der mulighed for at registrere anvendt sprøjteteknik ved sprøjtning med prosulfocarb-midler og midler med afstandskrav. Tilsvarende er der plads til at lave notater på udskrifter af sprøjteplaner fra disse programmer.

Fører du sprøjtejournal på anden måde, har SEGES udarbejdet et skema med fortrykte oplysninger, du selv kan færdigudfylde ved at:

  • Angive en eller flere sprøjteførere
  • Supplere med flere midler, som du bruger på din bedrift
  • Angive hvilken afdriftsreducerende dyse eller sprøjteteknik du bruger
  • Printe en stak skemaer, som du har liggende i sprøjtejournalen
  • Udfylde et skema, når du har sprøjtet med prosulfocarb-midler eller midler med afstandskrav, og gemme det i sprøjtejournalen.

Hvilke midler er prosulfocarb holdige?

Prosulfocarb holdige midler er Boxer, Fidox EC, Roxy EC, LFS Prosulfocarb og Adimax. Der skal anvendes en sprøjteteknik, der er godkendt til mindst 75 procent afdriftsreduktion.

Afstandskrav til vandløb og søer kan ses i Middeldatabasen under menupunkt 7 i hovedmenuen. Afstandskrav til § 3 naturområder kan ses under midlet i Middeldatabasen.dk.

Her ser du en oversigt over midler med afstandskrav til §3 arealer 

Reglerne om afstandskrav er omfattet af krydsoverensstemmelse (del af krav 2.18)

 

Dyser med godkendelse til både 75 og 90 procent afdriftsreduktion er vist i en tabel i denne pdf:

Dyser med 90 procent afdriftsreduktion ISO 02 til 05

I tabellen er vist, hvilke tryk der maksimalt må anvendes for at opnå henholdsvis 75 og 90 procent afdrifts-reduktion.

Se en samlet oversigt over afdriftsreducerende sprøjteteknik for bomsprøjter i denne pdf:

Afdriftsreducerende udstyr anerkendt til horisontale bomsprøjter

Danfoil godkendte sprøjteindstillinger

Danfoil har på bar jord og i afgrøde opnået godkendelse til følgende indstillinger som afdriftsreducerende med hhv. 75 % og 90 %:

 Afdriftsreduktion Vandmængde  Lufttryk  Kørehastighed 
75%  50  5 mbar  6 km/t 
 90% 50  4 mbar  6km/t 

Hardi Twin ikke godkendt til afdriftsreduktion

Hardi TWIN-systemet er ikke godkendt med afdriftsreduktion på bar jord. Med Twin er man derfor henvist til at anvende en godkendt dyse uden ledsageluft.

Afstandskrav til veje, offentlige arealer mv.

Flere plantebeskyttelsesmidler har på etiketten krav om afstand til veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Langs veje er det afstanden fra markkant til den befæstede del af vejen, hvor folk færdes.

Her ser du en oversigt over midler med afstandskrav til veje mv. 

Vil du vide mere?