Hero billede

Planter

Husk dokumentation ved sprøjtning med prosulfocarb langs vandløb eller § 3-områder

Ved sprøjtning med prosulfocarbmidler og med midler, som har afstandskrav til vandmiljø og § 3 områder, er der krav om at registrere den anvendte sprøjteteknik.

Fører du sprøjtejournal i et markstyringsprogram, er der mulighed for at registrere anvendt sprøjteteknik ved sprøjtning med prosulfocarb-midler og midler med afstandskrav. Tilsvarende er der plads til at lave notater på udskrifter af sprøjteplaner fra disse programmer.

Fører du sprøjtejournal på anden måde, har SEGES udarbejdet et skema med fortrykte oplysninger, du selv kan færdigudfylde ved at:

  • Angive en eller flere sprøjteførere
  • Supplere med flere midler, som du bruger på din bedrift
  • Angive hvilken afdriftsreducerende dyse eller sprøjteteknik du bruger 
  • Printe en stak skemaer, som du har liggende i sprøjtejournalen
  • Udfylde et skema, når du har sprøjtet med prosulfocarb-midler eller midler med afstandskrav, og gemme det i sprøjtejournalen.

NB! Skemaet fokuserer på produkter relevante ved efterårssprøjtninger.

Alternativt kan du anvende skemaer fra Miljøstyrelsen:

Hvilke midler er prosulfocarb holdige?

Danfoil godkendte sprøjteindstillinger

 Afdriftsreduktion Vandmængde  Lufttryk  Kørehastighed 
75%  50  5 mbar  6 km/t 
 90% 50  4 mbar  6km/t 

Danfoil har på bar jord og i afgrøde opnået godkendelse til følgende indstillinger som afdriftsreducerende med hhv. 75 % og 90 %.

Hardi Twin

Hardi TWIN-systemet er ikke godkendt med afdriftsreduktion på bar jord. Med Twin er man derfor henvist til at anvende en godkendt dyse.

Afstandskrav til veje, offentlige arealer mv.

Flere plantebeskyttelsesmidler har på etiketten krav om afstand til veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Langs veje er det afstanden fra markkant til den befæstede del af vejen, hvor folk færdes.

Læs etiketten eller slå op i Middeldatabasen.dk.

Vil du vide mere?