Økonomi og ledelse, Jura

Hotline tilbyder hjælp, hvis arbejdsulykken rammer

Nu kan du få hjælp til at komme godt videre, hvis du er kommet til skade i landbruget. SEGES Innovation søsætter ny hotline for tilskadekomne – og dem omkring dem.

Arbejdsulykker er desværre noget, der lidt for ofte sker i landbruget. Hvert år sker der mange arbejdsulykker – mange alvorlige og også mange knap så alvorlige og der har vist sig et stort ønske om at kunne få kvalificeret hjælp, når/hvis der opstår personskader.

Hotline - arbejdsulykker

Det viser sig, at både arbejdsgiver og skadelidte i landbruget gang på gang er i vildrede om, hvordan man håndterer ulykken bedst muligt og lovgivningsmæssigt korrekt. Involverede kan også ofte føle sig hårdt presset, når politi og arbejdstilsyn møder op på arbejdspladsen kort efter en arbejdsulykke, er indtruffet. 

Derfor har SEGES Innovation nu etableret en hotline, hvor alle involverede i en ulykke, kan få hjælp. Uanset om man er skadelidt, arbejdsgiver – eller har set ulykken udfolde sig.
 

”Jeg kunne virkelig godt have brugt et sted at henvende mig, da jeg selv stod med en ødelagt skulder. Jeg var helt på bar bund. Der var ingen, der tog fat i mig og sikrede, at tingene blev gjort rigtigt,” siger Adri Peereboom, som i 2019 kom alvorligt til skade, mens han flyttede kvier.

Hvorfor laver vi en hotline ved arbejdsulykker?

Formålet med initiativet er at stille kompetent hjælp til rådighed for landbrug, når der opstår en krise som en arbejdsulykke kan vise sig at være. At tage socialt ansvar i vores branche.

I landbruget sker der hvert år mange arbejdsulykker (figur 1) – mange alvorlige og også mange knap så alvorlige og der har vist sig et entydigt ønske om at kunne få kvalificeret hjælp, når/hvis der opstår personskader.

”Det er virkeligt guld værd. Bare det, at have nogen, der kan fortælle én, hvad man skal gøre – og om man har gjort alt hvad man kan. Det er fantastisk,” forklarer Adri Peereboom.

Udvikling af anmeldte arbejdsulykker i landbruget

Figur 1. Udvikling af anmeldte arbejdsulykker i landbruget.

”Ingen skal stå alene, hvis ulykken rammer. Landbruget har i flere år haft en dyreværnshotline – nu synes vi, at det er på høje tide, at vi også har en hotline der understøtter mennesker – arbejdsgivere som arbejdstagere, der kommer til skade i landbruget,” siger Helle Birk Domino, arbejdsmiljøchef i SEGES Innovation.

Hotline ved arbejdsulykker skaber tryghed

Hotlinen hjælper med at give overblik over, hvilke regelsæt man skal være opmærksom på og henvise til kompetent, lokal hjælp. Formålet er at sikre, at såvel skadelidte som arbejdsplads hjælpes godt og hurtigt videre efter en arbejdsulykke er indtruffet.

En afklarende dialog vil identificere, om der er behov for:

  • akut hjælp på bedriften fra en arbejdsmiljø- eller socialkonsulent
  • om telefonrådgivning er tilstrækkelig for at skabe overblik over formelle pligter (anmeldelse, analyse af arbejdsulykken, forebyggelse og beredskab), og om der er hjælp at hente i forhold til f.eks. påbud fra myndigheder, undersøgelse og læring af arbejdsulykker etc.

”Vi glæder os meget over, at vi nu kan tilbyde en konkret og direkte hjælp, der hvor ulykken rammer. Selv om vi gør meget for at komme ulykkerne i forkøbet, så vil nogle stadig blive ramt, og det er en svær situation at stå i. Så er det godt at kunne finde hjælpen hurtigt, og det kan man nu med den nye hotline,” siger Marianne Norup, specialkonsulent i SEGES Innovation, der er del af holdet af arbejdsmiljøspecialister, jurister og socialrådgivere, som står bag hotlinen.

Hvem kan henvende sig til hotlinen - og hvad koster det?

Alle kan henvende sig – skadelidte, arbejdsgiver, pårørende, naboer.
Bliver der behov for konkret hjælp på virksomheden (besøg), hjælp til anmeldelse eller anden assistance, vil der følge en tilsvarende faktura.

Hotlinen vil starte op som et pilot-initiativ, hvorefter der evalueres på behov for fortsættelse.

Hotlinen er støttet af Østifterne, L&F Sektor for Gris, L&F Sektor for Kvæg, L&F Sektor for Planter, L&F Sektor for Økonomi og Virksomhedsledelse og Økologisektionen og det er derfor gratis at henvende sig for afklarende telefonsamtale.

Vil du vide mere?

Støttet af