Natur og vandmiljø, Planter

Har du §3-beskyttet natur på dit landbrug?

Der er knap 450.000 ha beskyttet natur i Danmark. Derfor er der en pæn chance for, at du har beskyttet natur på din landbrugsjord. Men med appen ”§3-natur” kan du hurtigt og nemt lokalisere den beskyttede natur, så du ved, hvor du skal passe på med ploven.

Naturtyper som søer, moser, ferske enge, strandenge, heder, overdrev og vandløb er typisk §3-beskyttet natur. Beskyttelsen indebærer et forbud mod at foretage ændringer i naturens tilstand. 

Men i følge Winnie Heltborg Brøndum, ekspert i §3-beskyttet natur på SEGES, er det ikke altid nemt at konstatere, om et areal er underlagt de strenge regler, da arealer løbende kan skifte status fra og til beskyttet natur.

https://www.seges.tv/v.ihtml/player.html?token=99832bf1485482d0efe312e9d720a6ae&source=embed&photo%5fid=63640321&autoPlay=0

- Det er et skøn, om et areal er §3-beskyttet natur. Og når et areal skifter status, er det ikke altid indlysende. Derfor skal du altid starte med at tjekke jordens status i appen ”§3-natur”. Den indeholder information om alle de beskyttede arealer, kommunerne har registreret i Danmark, forklarer Winnie Heltborg Brøndum.

Hvad er din jords status?

Kommunerne er ikke forpligtede til at give ejeren besked, når et areal skifter status til §3-beskyttet natur. Og arealer kan være beskyttede, selvom kommunen ikke har været forbi og registrere dem endnu!

- Oplysningerne om §3-beskyttet natur er altid vejledende. Det er den faktiske tilstand på et areal, der afgør, om det er §3-beskyttet. Er du det mindste i tvivl om jordens status, bør du kontakte kommunen, som herefter vil afgøre, om et areal er omfattet af §3-beskyttelsen, understreger Winnie Heltborg Brøndum. 

Ejeren har derfor selv pligt til at holde øje med registreringer og beskyttelse af arealer på sin jord. Beskyttelsen indtræder, når de vilde arter indfinder sig, som for eksempel i opståede vandhuller eller på arealer udenfor omdrift. 

Har et areal for eksempel ikke været omlagt i 7-10 år, bør du altid undersøge, om jordens status har ændret sig. Samme råd gælder, hvis du ønsker at tilkøbe et areal, da den nye ejer hæfter for tidligere ejeres overtrædelser. Og vil du tiltrække jagtvildt til dine arealer ved at så eller plante, bør du også sikre dig, at jorden ikke er beskyttet natur.

Overtrædelser af §3-beskyttet natur koster dyrt

§3-beskyttet natur rummer noget af den mest værdifulde natur, der er tilbage i Danmark. Derfor kan det have store konsekvenser at overtræde loven.

- Kommer du for eksempel til at køre ind over kanten til et beskyttet område med ploven, kan du risikere at blive ramt af en krydsoverensstemmelsessanktion og blive trukket i den direkte arealstøtte. Og har du uden dispensation etableret en sø på en §3-beskyttet eng, bliver du sædvanligvis pålagt at reetablere engen, siger Winnie Heltborg Brøndum.

5 gode råd om beskyttet natur

  1. Brug appen ”§3-natur”. Telefonen kan sættes til at vibrere i lommen, når du nærmer dig beskyttet natur 
  2. Spørg kommunen, hvis du er usikker på, om et areal er beskyttet natur 
  3. Tjek, om jorden er registreret som §3-beskyttet natur, hvis du overvejer at tilkøbe jord 
  4. Når du laver mark- og gødningsplaner, så bed din planteavlskonsulent om at slå §3-laget til i Internet Markkort (IMK), evt. på Danmarks Miljøportal, så du kan se, om marken er registreret som §3-beskyttet natur 
  5. Abonner på den gratis service ”Din natur” og få besked, hvis kommunen registrerer dele af dine arealer som beskyttet natur 

Læs mere om beskyttet natur på miljøstyrelsens hjemmeside: www.beskyttedenaturtyper.dk.

Forfatter: Specialkonsulent Winnie Heltborg, SEGES Innovation

Emneord

Vil du vide mere?

Støttet af