Kvæg

Krav til olie og trykluft i malkeanlægget

Vær opmærksom på kvalitetskravene til den trykluft og olie, der anvendes i malkeanlægget. Kravene sikrer, at der ikke sker forurening af mælken.

Trykluft bruges til at tranportere mælk og til at tømme mælkerør og pumpeledning inden vask. Men luft i malkeanlægget kan forårsage forurening og skader på mælken. Derfor skal mælkeproducenter og producenter af udstyr træffe de nødvendige forholdsregler for at beskytte mælken – blandt andet ved at opfylde kravene til trykluft og olie i anlægget samt evt. ved løbende kontrol af mælkens indhold af FFA. 

Krav til trykluft i malkeanlægget

Trykluft må ikke indeholde fremmede stoffer som vand, olie, bakterier og andre partikler, fordi den kommer i direkte kontakt med mælken. Derfor skal trykluften renses, inden den anvendes og kommer i kontakt med mælken. Det gælder både trykluft anvendt til håndtering af mælk i konventionelle og automatiske malkeanlæg. Risici forbundet med brug af trykluftsanlæg er bl.a.:

  • Indtag af luft med mange støvpartikler eller forurening fra omgivelserne, udstødningsgas fra andre maskiner mm.
  • Risiko for dannelse af kondens i anlægget med mulighed for opformering af bakterier.
  • Forurening med bakterier i anlægget generelt.
  • Forurening med olie.

Derfor er minimumskravet, at trykluftanlægget skal opfylde krav til klasse 2-4-1 efter ISO 8573 1:2001 (E). Det sikrer acceptabel renhed i forhold til både partikler olie og vand.

Krav til kompressorer og olie i malkeanlægget

En mulig forureningsrisiko i trykluften er altså olie. Der findes både oliesmurte og oliefrie kompressorer.  De oliefrie er dyrere i indkøb og i drift. Ulempen med oliesmurte kompressorer er imidlertid, at der vil komme nedbrudte olieprodukter ud i trykluften. Derfor skal trykluftsanlæggene være forsynet med et egnet filtersystem. Der er ikke krav om anvendelse af oliefrie kompressorer, da det i visse sammenhænge kan være fordelagtigt at bruge f.eks. oliekølede kompressorer, hvor det er muligt at montere varmegenvindingsanlæg. 

Lige så vigtig er det dog at der anvendes en levnedsmiddelgodkendt olie på anlægget, så risikoen for forurening minimeres ved evt. nedbrud på filtre og andet udstyr. Kravet om brug af levnedsmiddelgodkendt olie gælder i øvrigt alle steder, hvor der er risiko for olieiblanding i mælken f.eks. olie til gear og motorer til røreværket på mælkekøletanke og mælkepumper. Kravet til olien, der anvendes er, at den er af Klasse 3 (<= 0,01 mg/m3). Så er man sikret en minimal fare for forurening af mælken og mikrobiel vækst i olien.