Kvæg

Fire faktorer, der motiverer kvæglandmænd til at komme videre med sanering for salmonella

Hvordan hjælper vi bedst de kvæglandmænd, som er kørt fast i deres salmonellasanering? I SEGES’ rådgivningstilbud prøver vi at gå helt under huden på dem og lytte fremfor at tale.
Det har ledt os frem til fire faktorer, der kan motivere dem til at komme videre.

I øjeblikket kører SEGES’ salmonella-team rundt til de kvægbrugere, som har taget imod tilbuddet om et rådgivningsforløb om salmonellasanering.  Og der er jeg med indover for komme helt ned under overfladen på den enkelte landmand og finde ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe ham. Mit udgangspunkt er at prøve med en anderledes vinkel, så vi ikke kun kommer med viden og påpeger de steder, vi mener, han bør optimere, men har fokus på at lytte. 

Det handler i meget høj grad om at om at se det menneske, vi står overfor. God rådgivning handler nemlig i meget høj grad om at lytte. Lytte til frustrationerne, og lytte til hvad der motiverer den enkelte landmand. Det er ikke nok, at vi kommer med vores faglige viden, hvis han ikke kan omsætte den i praksis. 

Når vi spørger lige ud af posen og lytter, kommer alle de informationer, vi skal bruge for at hjælpe ham videre. Vi indkredser, hvor han selv ser optimeringsmuligheder - og hvad der motiverer lige netop ham. Indtil videre, har det haft en særdeles god effekt ude på bedrifterne. 

Vibeke Fladkjær Nielsen

Vibeke Fladkjær Nielsen er uddannet agronom og har en praktisk landbrugsfaglig baggrund. Derudover har hun en master i psykologi og har arbejdet med forandringsledelse i landbruget i mange år. Foto: SEGES

Landmændene er frustrerede over at have salmonella 

Når vi begynder at spørge ind, oplever vi, at de fleste landmænd, vi har besøgt, beskriver en kæmpe frustration over at have salmonella. De er, som de fleste selv beskriver det, ’skide trætte af det’. 

Årsagen er ofte, at de synes, de gør alt, hvad de kan, men at der bliver set skævt til dem fra omverdenen. Inde bag frustrationen oplever vi imidlertid, at der især er fire områder, som landmændene har vist os, kan hjælpe dem videre:  

 1. Det motiverer når nogen følger op på dit arbejde
  Det første er, at nogle landmænd er kørt trætte i optimeringsarbejdet. De føler, at de gør rigtigt meget, men at de ingen vegne kommer.

  Dem har vi fundet frem til, at vi kan motivere ved at deres lokale dyrlæge og teamet fra SEGES følger op på deres arbejde. Ud fra deres egne forslag sætter vi sammen nye overskuelige tiltag i gang, og med opfølgningen motiveres de og kommer rigtig langt.
   
 2. Nogle har brug for mere viden om salmonella
  Det andet område er hos dem, der mangler viden om salmonella. Det er ikke nødvendigvis ejeren, der ikke har den nødvendige viden, men ligeså meget medarbejderne. De ved ikke nok om, hvad der rent faktisk skal til for at bekæmpe salmonella.

  På disse bedrifter fokuserer vi i første omgang på praktisk undervisning på bedriften, så der kommer en fælles forståelse, for at det fx kræver god hygiejene og faste rutiner at bekæmpe salmonella.
   
 3. Nye øjne ser nye løsninger når man selv er kørt fast i saneringen
  Det tredje område finder vi hos dem, der ikke kan se de praktiske løsninger. De er gået i stå med salmonellaarbejdet, fordi de ganske enkelt ikke kan se, hvilke tiltag de skal foretage inden for de rammer, de har til rådighed. Her hjælper vi dem med at tænke ud af boksen. 

  Vi kommer med friske øje på bedriften, og kan hjælpe dem med at se, hvad den næstbedste løsning kan være, når den bedste løsning ikke er mulig.

 4. Hjælp til andet end salmonella
  Det sidste område ser vi hos de landmænd, som har mistet overblikket. De har så mange andre ting at fokusere på, at salmonella bliver, som de selv beskriver det, ’det mindste problem’. 

  På disse bedrifter sætter vi fokus på at hjælpe med at løse de andre områder, så de får overskud til at tage fat på salmonellaarbejdet. Det sker selvfølgelig i samarbejde med den praktiserende dyrlæge.
   

Artiklen har været bragt i KvægNyt nr. 21, 2020

Vil du vide mere?

Støttet af