Natur og vandmiljø

Barrierer for biodiversitet – Opsamling på workshops

Begreberne ”biodiversitet” og ”biodiversitetskrise” er i løbet af få år gået fra at være noget få biologer forholdt sig til, til i dag at være kommet højt op på den samfundspolitiske dagsorden. Biodiversitet er nu noget som såvel politikere som landmænd og store dele af den øvrige befolkning interesserer sig for.

Landmændenes indsats for biodiversitet har stor betydning for det nationale bidrag til at fremme biodiversiteten. Samtidig har de indsatser som landbruget bidrager med, indflydelse på landbrugets samlede image i det omgivende samfund. Mange landmænd har gennem de seneste år fået langt større opmærksomhed omkring deres rolle som naturforvaltere og ønsker at fremme biodiversiteten på deres bedrift, men der er ofte en række barriere der står i vejen for at finde de bedste løsninger for biodiversiteten.

I SEGES´ projektet ”Biodiversitet i det nye årti”, arbejdes der med at skabe overblik over de grundvilkår, rammer og forudsætninger, der kan stå i vejen for udvikling af en bæredygtig landbrugsproduktion i samspil med højere biodiversitetshensyn.

I løbet af juni måned i 2020 blev der afholdt 4 workshops med det formål at indhente konkrete erfaringer fra de mest centrale aktører i Danmark, som på hver deres måde arbejder med biodiversitet på landbrugsbedrifter. Derfor blev hhv. produktionslandmænd, naturplejere, DLBR-natur-/planteavlsrådgivere og kommunale naturmedarbejdere inviteret til at deltage i hver deres workshop.

I rapporten er der lavet et samlet overblik over de indsamlede erfaringer fra de 4 workshops. Erfaringerne fra disse workshops skal indgå i SEGES videre arbejde med at udarbejde et virkemiddelkatalog over de væsentligste barrierer for at fremme biodiversiteten på landbrugsbedrifter.

Vil du vide mere?