hero_tipperne

Kvæg

Case: Mælkeproducent opfeder krydsningskvier og krydsningsstude på naturplejearealer

Erling Bonde opfeder kødkvægskrydsninger fra sine 700 økologiske Holsteinkøer på naturplejearealer.

Erling Bonde stopper firhjulstrækkeren, ruller vinduet ned og hilser på manden i den modkørende bil. De mødes på grusvejen, der går gennem området Tipperne ved Ringkøbing Fjord. ”Skal der mon snart lukkes 40 dyr mere ud?” spørger Erling Bonde. 

Den ældre mand bekræfter, at der er rigeligt græs til flere dyr. Manden er kvæghyrde hos Skov- og Naturstyrelsen og passer sammen med en anden mand Erling Bondes kødkvægskrydsninger, der praktiserer naturpleje på Tipperne.
”De to hyrder er pensionerede landmænd, og det fungerer bare rigtig godt. De følger græsset tæt herude, og det kan jeg godt lide, for dyrene også skal trives, når de går her,” fortæller Erling Bonde tilfreds.

Opfeder 400 kødkvægskrydsninger på naturplejearealer

Den vestjyske mælkeproducent forpagter 350 ha. af i alt 600 ha. naturpleje ved Tipperne. Her opfeder han 200 krydsningskvier og -stude fra midt i maj til midt i oktober og har desuden 70 holsteinkvier til sommerafgræsning.

Samlet set feder han hvert år cirka 400 Holstein x Anguskalve op på ekstensive naturplejearealer. Foruden Tipperne har han krydsningsdyr til at afgræsse et skydeterræn ved Borris og egne engarealer ved Skjern Å. 

Krydsningskvier giver god økonomi med billigt foder

Sidste år opnåede krydsningskvierne cirka 700 g. daglig tilvækst ved at drive naturpleje. Og Erling Bonde mener, at han har en fornuftig økonomi i konceptet. ”Det kræver billige foderenheder, men når vi kan holde den her tilvækst, så er der økonomi i det på grund af naturplejen,” fortæller Erling Bonde.

I aftalen med Skov- og Naturstyrelsen indgår foruden tilsyn af to hyrder også dyrlæge og mineraler, så Erling Bonde selv har et minimum af arbejde med dyrene. 

Glad for Angus som krydsningsrace

Erling Bonde har valgt at krydse med Angus af flere grunde. ”Angus giver en god fedtmarmorering i kødet, de er pollede, og så er det en robust, ekstensiv race, der trives godt på græs,” forklarer han.

Krydsningerne slagtes, når de er cirka to år gamle. Via konceptet ”Økogårdene Skjern Enge” afsætter Erling Bonde selv 80-100 dyr til restauranter, Torvehallerne i København og private. Resten afsættes via Thise & Ko. 

Resultater for 39 slagtede kvier

Tilvækst: 698 g/dagligt fra fødsel
Slagtealder: 25,9 mdr. 
Slagtevægt: 297 kg
Form: 4,67
Fedme: 3
Samtlige tal er gennemsnit
Billede 1

Erling Bonde har foruden økologisk mælkeproduktion også opdræt af krydsningskalve på naturpleje, økologiske grise og økologisk ægproduktion.

SEGES Innovation undersøger forretningsmodel for krydsningskvier på naturplejearealer

At opfede kødkvægskrydsningskvier på naturplejearealer kan ifølge slagtekalverådgiver Per Spleth, SEGES Innovation, være interessant for både mælkeproducenter, slagtekalveproducenter og hobbylandmænd. De eneste krav til slagtepræmie er, at dyrene skal være under 30 måneder og veje over 130 kg. 

”Hvis man kan hente en rimelig tilvækst på afgræsning hele sommeren og måske udnytte udtjente stalde til slutfedning, er det bestemt interessant for mange. Samtidig er det en mere klimavenlig oksekødsproduktion end f.eks. ammekøer med kalve, der også bruges til naturpleje,” fortæller Per Spleth. 

SEGES Innovation afprøver nu på andet år konceptet hos tre forskellige værter. Ved årsskiftet evaluerer Per Spleth økonomi, management og slagteresultater ved krydsningskvier opfedet på naturarealer. De endelige resultater offentliggøres i begyndelsen af 2023.

Vil du vide mere?

Støttet af