Køer på græs

Kvæg, Økonomi og ledelse

Værktøj til at beregne økonomien i krydsningskvier og -stude

Dette enkle værktøj kan beregne, om det kan betale sig at opfede krydsningskvier eller krydsningsstude til rødt oksekød - fx kombineret med naturpleje, afgræsning af ekstensive arealer eller udnyttelse af ældre landbrugsbygninger.

I de kommende år vil antallet af krydsningskalve på markedet stige markant. Det åbner nye muligheder for opfedning af kalve på 20-24 måneder til rødt oksekød, fx kombineret med naturpleje, afgræsning af ekstensive arealer eller udnyttelse af ældre bygninger.

Derfor har SEGES udviklet et værktøj, der kan beregne, om det med egne forudsætninger kan betale sig at opfede krydsningskalve til rødt oksekød. 

Viser ejeraflønning i opdræt af krydsningskvier og krydsningsstude

Værktøjet kan vise økonomien i henholdsvis ekstensiv kvie- og studeproduktion, både med jersey og tung race. Når forudsætningerne er indtastet, vises restbeløb pr. dag markeret med et pædagogisk ’trafiklys’:

Grøn: Du tjener din ejeraflønning dobbelt hjem
Gul: Du får en del af din ejeraflønning eller lidt mere
Rød: Ingen ejeraflønning og muligvis underskud

Din mening om beregningsværktøjet for opdræt af krydsningskalve

Værktøjet beregner automatisk økonomien i at producere kvier eller stude på 20-24 mdr. uden slagtepræmie. Du kan dog også vælge at se en beregning med slagtepræmie.

Hvis du har forslag til forbedringer, ros eller ris til beregningsværktøjet, vil udviklerne bag, Per Spleth og Bak Stephansen, meget gerne høre fra dig.