Natur og vandmiljø, Planter

Organogene jordes potentiale for natur

Resumé af rapport

Udtagning af de organogene jorde kan gøre en positiv forskel for både klima, natur og vandmiljø. Arealerne, der tages ud af produktion, kan blive levested for en lang række vilde arter.

Med kendt viden fra studier af forudsætninger og indsatser for succes med at skabe erstatningsnatur har vi oplistet relevante forudsætninger og mulige indsatser for at vurdere og øge naturpotentialet i lavbundsprojekter og undersøgt om der kan være forskelle, der kan anvendes som støtte for beslutninger om prioritering og målsætning. 

Støttet af