Planter

Bladlus og havrerødsot i registreringsnettet 2021-2022

Der har været relativt svage angreb af bladlus i hvede i efteråret 2021 og svage til moderate angreb i vinterbyg. Der er generelt meget svage angreb af havrerødsot i foråret 2022.

Forekomsten af bladlus i vinterbyg og vinterhvede følges hvert efterår i planteavlskonsulenternes registreringsnet.

Bladlusene overfører viruset havrerødsot. Der bedømmes i de mest milde områder i landet og i tidligt såede marker (før 15. september). Der er i efteråret 2021 bedømt i 32 vinterhvedemarker og 20 vinterbygmarker.

Hvis der sprøjtes mod bladlus i efteråret i marken, som indgår i registreringsnettet, skal der efterlades et ubehandlet område (1 sprøjtespor ca. 100 m langt). I foråret skal angrebsgraden af havrerødsot bedømmes både i det ubehandlede og evt. behandlede område. Formålet hermed er at koble forekomsten af bladlus i efteråret med angrebsgraden af havrerødsot om foråret, ligesom effekten af evt. sprøjtning kan vurderes.

I figur 1 og 2 ses forekomsten af bladlus i efteråret 2021 i forhold til tidligere år. 

Udviklingen af bladlus (procent angrebne planter) i ubehandlede vinterhvedemarker i efterårene 2014-2021 i Planteavlskonsulenternes registreringsnet. Årligt der er bedømt i ca. 30-35 marker.

Figur 1. Udviklingen af bladlus (procent angrebne planter) i ubehandlede vinterhvedemarker i efterårene 2014-2021 i Planteavlskonsulenternes registreringsnet. Årligt der er bedømt i ca. 30-35 marker.

Udviklingen af bladlus (procent angrebne planter) i ubehandlede vinterbygmarker i efterårene 2013-2016 og 2018-2021 i Planteavlskonsulenternes registreringsnet. Årligt der er bedømt i ca. 20-25 marker.

Figur 2. Udviklingen af bladlus (procent angrebne planter) i ubehandlede vinterbygmarker i efterårene 2013-2016 og 2018-2021 i Planteavlskonsulenternes registreringsnet. Årligt der er bedømt i ca. 20-25 marker.

I tabel 1 og 2 ses konsulenternes indrapporteringer af maksimal procent planter angrebet af bladlus i henholdsvis vinterhvede og vinterbyg i efteråret 2021 samt angreb af havrerødsot i foråret 2022 bedømt ultimo maj til primo juni. 

Det fremgår, at der generelt har været relativt svage angreb af bladlus i hvede i efteråret 2021 og svage til moderate angreb i vinterbyg. Angrebene af havrerødsot i 2022 er også relativ svage. Der er også kun modtaget meget få meldinger om angreb fra praksis. Det højeste angreb af bladlus var 16 procent angrebne planter i vinterhvede og 30 procent angrebne planter i vinterbyg. Den vejledende bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret er 2-3 procent angrebne planter. De højeste angreb af havrerødsot er 3 procent angrebne planter i vinterhvede og 8 procent angrebne planter i vinterbyg.På de to lokaliteter med flest bladlus er i hvede fundet 0,5 procent angrebne planter og i vinterbyg 0-1,5 procent angrebne planter. 

Ovenstående analyse udføres hvert år. Se tilsvarende analyse for sæson 2020-2021 i Bladlus og havrerødsot i registreringsnettet 2020-2021.

 

Tabel 1. Indberetninger fra registreringsnettet i vinterhvede 2021-2022.

Forening Lokalitetsnavn Sådato 2021 Maks. angreb af bladlus i efteråret 2021 Angreb af havrerødsot i foråret 2022, pct. angrebne planter Sprøjtetids-punkt 2021 Middel og dosis
Ubehandlet Behandlet
Agri Nord Vestbjerg 02-09 0 0
Aabybro 03-09 0 0
Fjordland Rom, Lemvig 03-09 0 0
Kolding Herreds Landbrugsforening Bjert Strand 02-09 4 0,1 0 02-11 0,1 l Lamdex
Tyrstrup Vest 03-09 1 0,1 0 20-10 0,07 Kaiso Sorbie
LandboSyd Blans Nørremark, HRC 14-09 5 2 0 10-10 0,1 Lamdex
Blans, TCL 05-09 6 2 0 28-09 og 12-10 2x 0,15 Lamdex
EJD, Felsted 12-09 4 3 0 13-10 0,1 Mavrik Vita
Varnæs, HCS 02-09 5 2 0 28-09 og 12-10 2x 0,1 Lamdex
Landbrugsrådgivning Syd Branderup 05-09 1 0
Ellehus, Løgumkloster 04-09 0 0
Sønderjysk Landboforening Hajstrup 10-09 6 0 0 15-10 0,2 Lamdex
Hejsager 07-09 3 0,1 0 12-10 0,2 Lamdex
Råde 03-09 14 0,5 0 07-10 0,2 Lamdex
Vojens 02-09 16 0,5 0 27-09 0,2 Lamdex
Velas Bjeragervej 09-09 0,5 0
Ejby 03-09 4 0 0 06-10 0,2 Lamdex
Lystrup 14-09 1 0 0 11-10 0,15 Cyperb 100W
Odense N 02-09 6 0,5 0,01 23-09 og 02-11 0,1 Lamdex og 0,05 Mavrik
Vestjysk Landboforening Hvingel, Ringkøbing 03-09 1 0 0 25-09 0,15 Lamdex
Ringkøbing, Stadilø 04-09 1 0
VKST Gyldenholm 08-09 1 2 0 29-10 0,15 Lamdex
Krårup 08-09 0,1 0 0 03-10 0,1 Lamdex
Menstrup 05-09 6 3 0 09-10 0,15 Lamdex
Nordlunde 06-09 1 0
Stampenborg (Nysø) 13-09 0 0 0 28-09 og 13-10 2x 0,1 Mavrik Vita
Vedbysønder 13-09 2 0 0 08-10 0,09 Mavrik Vita
Østdansk Landboforening Tappernøje 07-09 0,5 0
Gennemsnit 3,2 0,6 -

Tabel 2. Indberetninger fra registreringsnettet i vinterbyg 2021-2022.

Forening Lokalitetsnavn Sådato 2021 Maks. angreb af bladlus i efteråret 2021 Angreb af havrerødsot i foråret 2022, pct. angrebne planter Sprøjtetids-punkt 2021 Middel og dosis
Ubehandlet Behandlet
Fjordland Engbjerg, Lemvig 26-08 2 0
Rom Lemvig 07-09 0 0
Kolding Herreds Landbrugsforening Christiansfeld 27-08 10 0 0 28-09 0,2 Lamdex
Herslev, 7000 02-09 30 1,5 0,5 29-09 0,07 Kaiso Sorbie
LandboSyd Blans, LEI 06-09 10 8 0 13-10 0,1 Mavrik
Varnæs, HCS 14-09 8 5 0 12-10 0,1 Lamdex
Landbrugsrådgivning Syd Holbøl 15-09 1 0
Sønderjysk Landboforening Råde 20-09 5 0
Vojens 20-09 1 0
Velas Blommenslyst, Odense 09-09 2 0,01 0 29-09 0,1 Kaiso Sorbie
Dyngby Møllevej 43 13-09 0,5 0,01
Lystrup 06-09 3 0 0 13-10 0,15 Cyperb 100W
Odense N 03-09 10 0,5 0 21-09 og 02-11 0,1 og 0,05 Mavrik
VKST Holebyvej 17-09 0,1 0
Kirke Eskilstrup 10-09 4 3 0,1 07-10 og 30-10 0,15 og 0,13 Lamdex
Rejnstrup 13-09 3 1 0,1
Østdansk Landboforening Tappernøje 28-08 30 0
Gennemsnit 7,0 1,1 -
Plet med havrerødsot i hvede ved Odense i registreringsnettet fotograferet 2. juni 2022 af Line Lund Jensen, Velas.

Foto 1. Plet med havrerødsot i hvede ved Odense i registreringsnettet fotograferet 2. juni 2022 af Line Lund Jensen, Velas.

Vil du vide mere?

Støttet af