Økonomi og ledelse

Sådan får du styr på den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Én gang om året skal man drøfte arbejdsmiljø på bedriften. Det har været lovpligtigt siden 2010. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse er et godt værktøj til at sætte fokus på, hvordan man udvikler og forbedrer bedriftens arbejdsmiljø.

Og hvordan griber man så sådan en drøftelse an? Og hvad skal man overhovedet snakke om, når man afholder sin årlige arbejdsmiljødrøftelse?

5 punkter til arbejdsmiljødrøftelse

 1. Hvor skal vi hen?
  Ejerleder italesætter sit ønske for sin virksomhed - hvilken arbejdsplads vil jeg gerne have for mine medarbejdere?
 2. Hvordan kommer vi derhen?
  Medarbejderne samles for at sætte aktuelle konkrete mål for områder, der udgør en risiko for netop jeres arbejdsplads – det kan være risiko inden for ulykker, nedslidning (slitage/smerter), mistrivsel eller andet.
 3. Hvem gør hvad?
  I aftaler, hvordan I bedst samarbejder om målene – hvem er tovholder, hvornår er der opfølgning/deadline.
 4. Brug for ny viden?
  Vurder om der mangler viden, der kan hjælpe til at nå de konkrete mål – kan din lokale arbejdsmiljøkonsulent eller SEGES Innovation hjælpe, er der kurser, hjælp i erfagruppe, i vejledninger, på facebook.com/agrisafety, Landbrugsinfo eller andet?
 5. Opfølgning:
  Til sidst ultrakort referat, så I kan genbesøge jeres mål og følge op.

”Sæt hellere få konkrete mål, som I dedikerer jer til at forfølge og komme i mål med, end et hav af uopnåelige mål. Hellere flere små skridt der kan lykkedes end kæmpe skridt der er helt uoverskuelige. Man kan ikke gøre alting på en gang, men man kan lykkedes med så meget hen ad vejen hvis man er enige om tiltag og kan se meningen med disse”.

”Det er så rart at komme i mål med tiltag og det giver motivation til at forfølge flere mål – så derfor: være konkret omkring få mål, udpeg tovholder, følg op, hjælp hinanden – og sæt nye mål når I er i mål med de første. Så kører det”. Helle Birk Domino, arbejdsmiljøchef, SEGES Innovation.

Eksempler på mål og tiltag

Mål Tiltag
Vi ønsker ingen ulykker ved håndtering af køer.

- Vi vil have den nødvendige viden om køers adfærd og følger instruktion/procedurer.
X fortæller på kommende personalemøde om køers adfærd - med udgangspunkt i balancepunkt drøftes hvordan vi driver køer.
Vi indgår faste aftaler om hvordan vi håndterer nykælvere.
Aftaler hvem der oplærer nye ansatte i forhold til vores arbejdsrutiner med køer.
Vi minder hinanden om de gode rutiner i dagligdagen.
Vi ønsker ingen ulykker ved fald fra højden.

- Vi arbejder kun i højden ved højt sikkerhedsniveau.
Vi udpeger ansvarlig til at gennemgå alle stiger for defekter.
KUN intakte benyttes.
Vi tilkalder ekstern hjælp ved tagarbejde.
Vi indkøber og bruger rullestillads.
For regelinfo tjekker vi BAU-vejledning: Sikkert arbejde i højden.
Vi ønsker ingen ulykker eller erhvervsskade ved forkert håndtering af faremærket kemi.

- Vi risikovurderer og tager forholdsregler ved brug af faremærkede kemi.
Vi rydder ud i kemikalier - brug evt kemitjek.
Vi risikovurdere- brug evt. CRiskA.
Vi substituerer til ikke faremærket produkt om muligt.
Vi kender til og instruerer om risici ved brug af faremærket kemi.
Vi benytter rette værnemidler.
Vi har øjenskyl, forklæde, handsker og værnemidler placeret, hvor der håndteres faremærket kemi.
Vi sikrer, at kun medarbejdere, der har sprøjtecertifikat, arbejder med sprøjtemidler.

Se video og få et overblik over, hvad den årlige arbejdsmiljødrøftelse indeholder.

Vil du vide mere?