Planter

Beregn arbejdsbehovet ved markarbejde med regnearket DRIFT 2004

Med regnearket DRIFT 2004 er det muligt at estimere, hvor meget tid man kan forvente at skulle bruge i marken. Det er det oplagte værktøj til at vurdere kapaciteten af forskellige maskintyper eller maskiner med forskellig størrelse. 

Man kan ændre på en række forudsætninger, så arbejdsbehovet kan tilpasses forholdene på den enkelte bedrift.

Driftmodellerne

Danmarks JordbrugsForskning distribuerede første gang driftsmodeller i 1993. Modellerne er siden reviderede med nye maskintyper og større maskiner. Landscentret, Byggeri og Teknik har samlet regnearkene og forbedret navigationen mellem arkene.

Det fremgår af nedenstående liste, hvilke maskingrupper der er nye og reviderede i forhold til den version, der udkom i 2002.

Tabel 1.: Maskinoperationer i DRIFT-modellerne

JORDBEARBEJDNING SPREDNING AF HANDELSGØDNING

Pløjning Stubkultivering Såbedsharvning Jordbehandling i øvrigt

Sække på paller Storsække, 600 kg Løs gødning
SÅNING OG LÆGNING NY KARTOFLER: OPTAGNING, HJEMKØRSEL, SORTERING OG LEVERING

Såmaskiner Revideret (Såmaskiner til red.jordb.) Roer og Majs Kartofler

Bugseret lille optager Bugseret stor optager Selvkørende stor optager Andre opgaver
NY SPREDNING AF HUSDYRGØDNING PLANTEPLEJE

Spredning af gylle Separat transportenhed Omrøring af gylletank Selvkørende gylleudlægger med slæbeslanger Spredning af fast staldgødning til top

Sprøjtning Radrensning Hypning Ukrudtsharvning Flammebehandling Håndhakning Markvanding
SKÅRLÆGNING OG SKÅRBEHANDLING af GRÆS ROER: OPTAGNING OG TRANSPORT TIL LAGER

Skårlægning Skårbehandling

Bugseret roeoptager Selvkørende roeoptager Bugseret elevator roeoptager Hjemkørsel af roer fra roekule til roehus
PRESNING ELLER SNITNING OG HJEMKØRSEL AF HALM Revideret MEJETÆRSKNING OG TRANSPORT AF KORN OG FRØ TIL LAGER

Småballer Rundballer Minibigballer Storballer Selvlæssende snittevogn Snitte halm på mark for nedmuldning Bugseret finsnitter Stationær snitning Selvkørende finsnitter

Byg Hvede Rug Ærter Raps Frøgræs (Rajgræs)
ENSILERING AF GRÆS HØST AF MAJS TIL ENSILERING

Bugseret finsnitter Bugseret stor finsnitter Selvkørende (lille) finsnitter Selvkørende (stor) finsnitter Selvkørende (middelstor) finsnitter Snittevogn

Bugseret finsnitter Selvkørende mindre finsnitter Selvkørende stor finsnitter Sidemonteret majssnitter

Makroer i Excel version 2003

I nyeste version af Excel kan det være umuligt at åbne makroer, hvis sikkerhedsniveauet for Makroer er sat til højt. Makroer benyttes i DRIFT 2004 alene til at tilpasse regnearket til den aktuelle skærmstørrelse. Modellerne fungerer fint uden at makroerne er aktiveret, man skal blot selv tilpasse til et passende zoomniveau. Det kan gøres med menuen: Vis - Zoom.

Vil du vide mere?