Herobillede Diagnostik og resistensbestemmelse ved mastitis hos kvæg udføres af Laboratorium for Svinesygdomme

Kvæg

Diagnostik og resistensbestemmelse ved mastitis hos kvæg udføres af Laboratorium for Svinesygdomme

Behandling af yverbetændelse hos kvæg med andet end simple penicilliner kræver resistensbestemmelse. Laboratorium for Svinesygdomme er akkrediteret til at foretage både resistensbestemmelsen og diagnostik.

Revideret bekendtgørelse stiller nye krav ved behandling af mastitis hos kvæg

Revideret Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger trådte i kraft 1. juni 2021. Den reviderede bekendtgørelse indebærer krav om MIC* resistensbestemmelse i forbindelse med behandling af yverbetændelse med andet end simple penicilliner.

Laboratorium for Svinesygdomme er et akkrediteret laboratorium, som har stor erfaring med bakteriologiske undersøgelser og resistensbestemmelser ved MIC. Vores MIC resistensundersøgelse er akkrediteret.
Kontakt gerne laboratoriet for mere information på 33394950 eller labkjellerup@seges.dk.

Udtagning og forsendelse af kirtelprøve til undersøgelse for mastitis hos kvæg

Kirtelprøven af koen skal udtages sterilt og sendes nedkølet (læg gerne et fryseelement eller lignede ved prøven). 

Prøvemateriale skal sendes til: 
Laboratorium for Svinesygdomme, 
Vinkelvej 13, 8620 Kjellerup. 

Indsendelsesseddel kan findes på svineproduktion.dk
Prisen på en MIC inklusiv bakteriologisk undersøgelse på en kirtelprøve er 1.113,00 kr. I enkelte tilfælde kan det blive nødvendigt med en identifikation ved MALDI-TOF til 340,00 kr.

Den bakteriologiske undersøgelse består i rendyrkning af bakterien samt sikring af optimale isolater til MIC- analysen, hvor der skal anvendes et frisk isolat.

Prøvemateriale, svartid og pris ved undersøgelse for mastitis hos kvæg

Undersøgelse Prøvemateriale Svartid (arbejdsdage) Pris første/ efterfølgende
Bakteriologisk undersøgelse pr. dyr. Kirtelprøve eller isolat på agar 2-3 546,-/288,-
Resistensundersøgelse (MIC)* Bakterie isolat 3-4 567,-
Identifikation ved MALDI-TOF Bakterie isolat 1-2 340,-

* MIC: Minimum Inhibitory Concentration

Vil du vide mere?