Heste

Sådan registrerer du dit føl

Allerede når du sender hoppen til hingst, skal de første registreringer at et kommende føl foretages. Vi har lavet en guide til registrering af dit føl med forhold, du bør være opmærksom på hele forløbet igennem.

Guiden inddrager ikke alle tænkelige specialsituationer, men dækker de mere gængse forhold omkring registrering af føl med afstamning. 

Guiden er rettet mod føl, der skal registreres med afstamning. Føl der skal have udstedt grønne pas uden afstamning skal blot chipmærkes, besigtiges og have indsendt en pasansøgning, inden føllet er 10 måneder gammelt.

Ansøg om hestepas til føl

Guide - sådan registrerer du dit føl

 • Registreringen af dit føl starter faktisk allerede, når du sender hoppen til hingst. Her indberetter hingsteholder nemlig, at din hoppe er bedækket/insemineret. 

  For hingsteholdere og dyrlæger

  Er du hingsteholder eller dyrlæge og skal indberette bedækninger med en avlsgodkendt hingst kan denne blanket benyttes.

  Bedækningsskema til indberetning af bedækning

  Det er muligt at signere blanketten digitalt og indsende den per mail. Alternativt kan blanketten printes og sendes med almindelig post. Fristen for rettidig indberetning er 14 dage fra første bedækning. Se evt. Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring  for information om indberetning af bedækninger.

  Bruger du en udenlandsk hingst eller frostsæd, der ikke sendes fra en dansk hingsteholder, er det dyrlæge/inseminør, der skal indberette.

  Du skal være opmærksom på:

  • At kun dyrlæger og uddannede inseminører har lov til at inseminere hopper.
  • At hingsten skal være tilmeldt hingstelisten for bedækningsåret, dvs. være tilmeldt som ”aktiv avlshingst” i Danmark. De fleste avlsforbund har en liste over hingste på hingstelisten på deres hjemmeside.
  • Hvis du bruger en udenlandsk kåret hingst, der ikke er tilmeldt hingstelisten i dit forbund, skal du i mange tilfælde søge forbundet om brug af hingsten. En del forbund har deadline for ansøgning ved udgangen af bedækningsåret, så undersøg dit forbunds regler.
  • Hvis dit føl efter en udenlandsk kåret far ikke skal registreres i et dansk avlsforbund, der stambogs-fører hos SEGES skal du selv tilmelde hingsten til EU-hingstelisten. Kontakt os for at høre nærmere.
   
 • I december måned sender SEGES en kvittering for indberetning ud til ejerne af alle de hopper, der er indberettet bedækninger på i løbet af året.

  Hvis vi kender din mailadresse, får du kvitteringen på mail - ellers kommer den med posten. Når du modtager kvitteringen, skal du tjekke, at alle data er korrekte. Er de ikke det, kontakter du hingsteholder/dyrlæge for at få rettet indberetningen.

  Sammen med kvitteringen modtager du også en følanmeldelse (eller link hertil), som du kan gemme, til føllet er født.

  Du skal være opmærksom på:

  • At du skal være registreret som ejer af din hoppe, ellers risikerer du, at kvitteringen ikke sendes det rigtige sted hen.
  • At alle bedækningsdatoer skal være indberettet, ellers risikerer du at føllet bliver udtaget til DNA-kontrol, fordi bedæknings- og folingsdato ikke kommer til at passe sammen.

   

 • Når folingen er vel overstået, skal du udfylde følanmeldelsen. Du har en frist på 40 dage til at indsende den og overholder du den frist, er der ikke gebyr for registreringen.

  Hent skema til følanmeldelse

  Det er dig selv, der skal udfylde anmeldelsen. Hvis du er i tvivl om noget med signalementet, udfylder du det blot, så godt du kan. Nogle aftegn kan være svære at se, før følpelsen er fældet og mærkeren retter alligevel signalementet til i forbindelse med chipmærkningen. 

  Har du ikke fundet et navn til føllet indenfor de 40 dage indsender du bare følanmeldelsen uden navn – så kan du senere sende en mail med oplysning om navnet eller du kan fortælle mærkeren, hvad føllet skal hedde, når han er ude for at chipmærke. Føllets navn kan maksimalt være 31 karakterer langt.

  Følanmeldelsens side 2 skal du ikke udfylde, hvis du ikke skal anmelde andet end en foling.

  Kan du ikke finde den følanmeldelse, du fik tilsendt i december eller har du ikke fået kvitteringen, fx hvis du ikke var registreret som ejer af hoppen, kan du finde følanmeldelsen her:
  Din hest skal have et Hestepas 

  Følanmeldelsen kan indsendes med almindelig post, men du er også velkommen til at scanne og maile den til hestekontoret@seges.dk. Følanmeldelsesblanketten skal dog udfyldes og underskrives for at kunne registrere føllet med den rigtige dokumentation for ejerforholdet.

  Højst 14 dage efter at du har indsendt følanmeldelsen, modtager du en kvittering for indberetning af føllet. Her bedes du kontrollere, at de data, der er registreret på føllet, er rigtige, herunder føllets navn, fødselsdato, afstamning og avlsforbund.

 • Når du har fået en kvittering for følanmeldelsen, er næste skridt mærkning og besigtigelse af føllet. Besigtigelsen kan ske på flere forskellige måder:

  Mærkning på mærkningspladser

  SEGES har identitetsmærkere ude på forskellige mærkningspladser sommeren over, bl.a. i forbindelse med mange følskuer. Det betyder, at hvis dit føl skal til følskue, kan den sandsynligvis mærkes der. Du medbringer bare din kvittering for indberetning og hoppens pas og går over til mærkeren med hoppe og føl, når din bedømmelse er overstået.

  Find tider, pris og mærkningspladser med mulighed for mærkning

  Du er også velkommen til at møde op på en mærkningsplads med dit føl og din hoppe, selvom føllet ikke stiller til bedømmelse. Og du må gerne komme med et føl af en anden race end den, der bedømmes på dagen.

  Denne type mærkning er som oftest klart den billigste, men kræver så også, at du kommer til mærkeren.

  Mærkning på hjemmeadressen

  Hvis du ikke har været på en mærkningsplads i løbet af sommeren, modtager du automatisk et tilbud om mærkning på hjemmeadressen i løbet af efteråret. Mærkerne kører fra ca. 1. oktober – 1. december og du vil få et brev ca. en uge før, de kører i dit område. Har du ikke fået tilbud om mærkning inden 1. december, må du meget gerne kontakte SEGES.

  Mærkning ved egen dyrlæge

  Endelig kan du også vælge at få dit føl chipmærket af din egen dyrlæge. Ønsker du den løsning skal du give besked om det, så du kan få tilsendt det skema, dyrlægen skal udfylde i forbindelse med mærkningen.

  Du kan fx anføre nederst på følanmeldelsen, når den indsendes, at du ønsker mærkning foretaget af din dyrlæge. Du bedes give besked inden 1. september, hvis din dyrlæge skal mærke, så det undgås, at mærkning af dit føl planlægges ind i ruterne for de mærkere, der kører landet rundt.

  Vær opmærksom på, at der opkræves et gebyr for udskrift af skemaet og den efterfølgende registrering af data – dette gebyr er indeholdt i prisen for mærkning foretaget af personale fra SEGES. Hvis din dyrlæge har mærket føllet, bedes du sørge for, at mærkningsskemaet er sendt til SEGES inden 1. december i det år.

 • I nogle tilfælde skal der laves en kontrol af føllets afstamning via DNA, før der kan udstedes pas på føllet. Det kan være fordi:

  • Hoppens drægtighedsperiode afviger fra normalen (under 300 eller over 365 dage)
  • Føllet er resultat af embryotransplantation eller inseminering med frostsæd
  • Der er brugt flere hingste i samme cyklus
  • Føllet er født udenfor Danmark
  • Føllet ikke er færdigregistreret inden for deadline (1 år)
  • Det avlsforbund, føllet skal registreres i, kræver rutinemæssig DNA af alle føl.

  Det gælder bl.a. Dansk Varmblod, Avlsforeningen for Connemaraponyer i Danmark og Dansk Tinker Forening, mens Welsh Pony og Cob avlen i Danmark fra 2017 kræver DNA-bestemmelse af førstegangsfolende hopper.

  I alle disse tilfælde afholdes omkostningen ved DNA-kontrollen af opdrætter. Endelig udtages hvert år et antal føl til en rutinemæssig stikprøvekontrol. Omkostningen ved disse kontroller afholdes af SEGES.

  Der kan udtages hår til DNA af identitetsmærkeren fra SEGES eller af dyrlægen. Det er vigtigt, at DNA-prøven udtages samtidig med at føllet chipmærkes, så man er sikker på, at de to ting kan kobles sammen. Udtages prøven af mærkeren fra SEGES påfalder et mindre gebyr for prøveudtagning, kontrol af rekvisitionsformular til DNA og Blodtypelaboratoriet og håndtering af prøven.

  Selve analysen foregår på DNA Laboratoriet for Heste. Normal behandlingstid er max. 4 uger, hvorefter svaret på analysen sendes til den, der har bestilt prøven sammen med en faktura. Først når fakturaen er betalt, får SEGES svaret på analysen. Undtagelsen hertil er dog føl fra forbund med obligatorisk afstamningskontrol (DV, FJ, TF, CO), hvor prøven udtages af SEGES mærkere - her sendes prøvesvaret direkte til SEGES og betaling for mærkning inkluderer DNA-analysen. Har man spørgsmål til DNA-analysen, kan laboratoriet kontaktes på mail: info@dnalaboratoriet.dk.

 • Når føllet er mærket og en evt. DNA er lavet, kan passet udstedes. Normalt er behandlingstiden ca. 14 dage fra alle nødvendige oplysninger er modtaget.

  Deadline for udstedelse af hestepasset er føllets 1-års fødselsdag jf. lovgivningen på området. Føllet må dog ikke transporteres uden moderhoppen eller forlade fødselsbedriften permanent, før passet er udstedt. Det betyder, at mærkningen skal være foretaget, evt. mærkningsskema fra dyrlægen indsendt og DNA analyseret når føllet er ca. 10 måneder gammel, så passet kan være udstedt rettidig.

  For sen udstedelse af pas medfører, at føllet udelukkes fra slagtning til konsum og passet udstedes som duplikatpas.

  Ansøg om hestepas til føl

 • Hvis der skulle være sket noget i løbet af drægtigheden, hoppen har kastet, føllet er dødfødt eller andet, må du meget gerne give besked. Der udregnes hvert år drægtighedsprocenter på alle de godkendte hingste og din indberetning har betydning for, at de kan blive så præcise som muligt. En indberetning kan også for nogle forbunds vedkommende have betydning for, om hoppen senere kan tildeles elitestatus mv.

  Bagsiden af følanmeldelsen kan bruges til indberetning af forskellige typer af hændelser; ellers er man meget velkommen til at sende en mail til hestekontoret@seges.dk.

Emneord

Vil du vide mere?