Brug af rotorharve kan forbedre effekten af overfladebehandling af majsensilage

Rotorharve ser ud til at være en god praktisk løsning til opblanding af natriumbenzoat i majsensilagen, når det tilsættes på overfladen for at forbedre den aerobe stabilitet.

Én af udfordringerne ved overfladebehandling af ensilage med natriumbenzoat for at forbedre den aerobe stabilitet er at få midlet fordelt i de øverste 10 – 25 cm. SEGES har derfor i samarbejde med to maskinstationer undersøgt effekten af at overfladebehandle med natriumbenzoat, når det opblandes i de øverste 25 cm af ensilagen med en rotorharve.

Undersøgelsen bekræfter, at overfladebehandling af majshelsæd med natriumbenzoat er en effektiv metode til at forbedre den aerobe stabilitet – og at anvendelse af rotorharve er en effektiv metode til opblanding. Undersøgelsen viste endvidere, at doseringen ved opblanding i de øverste 25 cm bør være 180 g natriumbenzoat opløst i ca. 0,4 liter vand pr. m2 (= 0,5 liter opløsning pr. m2). Det svarer til 1 kg natriumbenzoat pr. tons afgrøde. Natriumbenzoat er godkendt som ensileringsmiddel og kræver ikke HACCP.

Læs mere om undersøgelsen her