Tid til ekstra indsats på landbrugsbedriften

Økonomi og ledelse, Økologi, Kvæg

Sådan får du tid til den ekstra indsats på landbrugsbedriften

Kravene er mange og tiden knap på mange landbrugsbedrifter. En enkel, men ikke nødvendigvis let, øvelse har vist sig ofte at frigive tid og flytte bedriften fra brandsluknings-bedrift til forkants-bedrift.

Føler du nogle gange, at I løber rundt med hovedet under armen og bruger alt for meget tid på brandslukning? Du er ikke den eneste. 
Specialkonsulent i arbejdsplanlægning Vibeke Fladkjær Nielsen, SEGES får lige nu mange henvendelser fra landmænd i samme situation. Og selv om den øvelse, hun foretager på bedriften, er forholdsvis banal, får det ofte besætningen til at avancere fra brandsluknings-bedrift til forkants-bedrift.

”Det handler om at få struktur på arbejdsugen. Og det kræver, at landmanden har overblik over, hvem der laver hvad, hvornår og hvor lang tid det tager,” forklarer Vibeke Fladkjær Nielsen.

Mange landmænd er urealistiske om tidsforbrug

Derfor går øvelsen ud på, at hun sammen med landmanden kortlægger samtlige medarbejders arbejdsrutiner og hvor lang tid, de tager. Og det er ofte en øjenåbner, fortæller hun.

”Mange er urealistiske i forhold til, hvor lang tid en opgave tager, eksempelvis fodring af kalvene. Men det er en super god øvelse, for så bliver det tydeligt, hvor der er disponibel tid, og det er netop forudsætningen for at få hul på den ekstra indsats, mange gerne vil gøre,” forklarer hun.

Eftermiddagen er synderen i arbejdsplanlægningen

Hendes erfaring er, morgenen og formiddagen er ofte godt strukturerede. Men på mange bedrifter er der ikke lagt en plan for tiden over middag og så bliver medarbejderne ofte sat til det, landmanden hurtigst kommer i tanke om - altså der, hvor det brænder mest, i stedet for at udnytte tiden til opgaver, der understøtter bedriftens mål, fx spule klove, hvis man vil forbedre klovsundheden.

”Et eksempel er eleven, der møder kl. 12.00. Mandag, onsdag og fredag renser han vandkar og strør ved kalvene indtil han skal samle køer kl. 14. Men tirsdag og torsdag er der ingen plan for, hvad han skal lave de to timer, og så kommer han tit bare til at ’gå med’. Og de fire timer om ugen kan jo helt klart udnyttes bedre,” fortæller Vibeke Fladkjær Nielsen.

Når arbejdsugen er kortlagt, er næste skridt at bruge de disponible halve og hele timer klogt.
”Find ud af, hvor I har flest brandslukningsopgaver. Rigtig tit ser jeg, at fx nedbrud på maskiner og inventar, stjæler folks tid, og at det reducerer antallet af nedbrud og dermed brandslukninger betydeligt, når vedligehold bliver sat i system,” lyder hendes erfaring.

 

Det reducerer antallet af nedbrud og dermed brandslukninger betydeligt, når vedligehold bliver sat i system
Vibeke Fladkjær Nielsen, specialkonsulent i arbejdsplanlægning

 

Lav en liste med klare opgaver til medarbejderne

Vibeke Fladkjær Nielsen møder ofte frustrationer over, at medarbejderne ikke selv går i gang med de opgaver, der for landmanden er oplagte. Hun minder derfor om, at mange medarbejdere ikke har forudsætningerne for at se det, der er åbenlyst for dig. 

Hun anbefaler, at man laver en liste med klare, veldefinerede opgaver og skriver, hvor lang tid, man forventer, opgaven tager. Så er der altid noget at gå i gang med.

Artiklen har været bragt i KvægNyt nr. 11, 2020

Vil du vide mere?

Støttet af