Økonomi og ledelse

Lær af arbejdsulykken – Se mulighederne for at forebygge

Det er et lovkrav at I analyserer ulykken og forebygger, at en lignende hændelse kan ske igen. Og det giver god mening, for der er vigtig viden at hente, når I taler ulykken igennem.

Hvis der er sket en ulykke, er det klogt at tænke, at den uheldige hændelse opstod, fordi flere omstændigheder indtraf samtidig. Fx var underlaget glat, man havde noget i hænderne, og en kollega kaldte på den skadelidte lige idet, man skulle dreje rundt om et hjørne. 

Hvis bare én af disse omstændigheder kan ændres, har du forebygget, at en lignende ulykke sker igen. Derfor er det vigtigt at bruge lidt tid på at snakke hændelsen igennem med den tilskadekomne og evt. andre, der var til stede, da ulykken skete. 

Så det er både et krav i Arbejdsmiljøloven og det er sund fornuft. Klar besked om ulykken er en manual, der giver dig et overblik over det, der gjorde, at arbejdsulykken skete. Brug værktøjet til at finde jeres muligheder for at forebygge en ny ulykke, der minder om den, I lige har haft.

Emneord

Vil du vide mere?

Støttet af