Planter

Traditionel jordprøveudtagning i DLBR-systemet er fuldt ud lige så godt som SoilOptix metoden

Danish Agro har i en pressemeddelelse den 6. september brugt en undersøgelse, som SEGES Innovation har gennemført i samarbejde med Danish Agro, til at promovere SoilOptix-metoden.

Pressemeddelelsen refererer undersøgelsen korrekt ved at skrive, at SoilOptix-metoden er lige så præcis som den såkaldte grid-metode, som de fleste DLBR-rådgivningsvirksomheder anvender, hvor prøverne systematisk tages med 100 meters afstand (en prøve pr. ha). Undersøgelsen siger derfor også omvendt, at der ikke opnås en forbedring af kortlægningen ved at anvende kortlægning efter SoilOptix nye måleteknologi. 

I pressemeddelelsen fremhæves, at mens gridmetoden kun bygger på én prøve pr. ha måler SoilOptix systemet i 800 målepunkter, der suppleres med 1 kalibreringsprøve pr. to ha. Det kan godt give et billede af, at SoilOptix-metoden giver en mere detaljeret kortlægning af ler-, reaktionstal og næringsstofindhold. Men den gennemførte undersøgelse viser netop, at disse målepunkter ikke giver en mere præcis kortlægning end grid-metoden. På de 800 målepunkter måles jordens gammastråling, og det har kun indirekte sammenhæng med jordens ler- og næringsstofindhold, og derfor er det tilsyneladende ikke mere præcist end grid-metoden.

SEGES Innovation har tidligere forsøgt at forbedre kortlægningen ved hjælp af forskellige sensorer som EM-38 og VERIS-systemet. Det har imidlertid fået en begrænset udbredelse, fordi der i begge disse systemer i supplement skal udtages en række kalibreringsprøver – og forklaringsværdien af sensormålingerne er begrænsede. 

Kortlægningen ved hjælp af disse sensorer viste sig at være langt dyrere end anvendelse af den traditionelle grid-metode, fordi der både kom omkostninger til ekstra udstyr og til kalibreringsprøver. Det samme vil formentlig gælde for SoilOptix-systemet ikke mindst fordi, der tages 1 kalibreringsprøve pr. 2 ha, og denne kalibreringsprøve analyseres for både tekstur og næringsstoffer. 

Til gengæld får man værdier for flere næringsstoffer end ved grid-metoden, hvor der normalt ikke analyseres for tekstur og mikronæringsstoffer. I stedet anvendes tekstur visuelt vurderet af prøvetageren eller fra det digitale jordbundskort. Analyser af tekstur eller ler og humus kan dog tilkøbes.

Den bedre kortlægning af ler og organisk stof som SoilOptix systemet giver i forhold til, hvor der med grid-metoden ikke analyseres for dette, vil alt andet lige kunne give en mere præcis bestemmelse af kalkbehovet og i nogen grad også behovet for næringsstoffer. Gevinsten ved dette er svær at kvantificere. 

SEGES Innovation samarbejder med Aarhus og Københavns Universitet om en bedre kortlægning af tekstur herunder specielt ler og humus for hele landet, end det i dag fremgår af de digitale jordbundskort. Foreløbige resultater tyder på, at der kan opnås en betydelig mere nøjagtig og detaljeret kortlægning, end det fremgår af de nuværende kort. Nye kort forventes at være tilgængelige fra slutningen af 2023. 

Vil du vide mere?

Støttet af