Økonomi og ledelse, Jura

Kontakt socialkonsulenter eller arbejdsmiljøkonsulenter ved arbejdsulykker

Har du været ude for en arbejdsulykke i landbruget, har du mulighed for at få hjælp enten via din egen landbrugsrådgivning eller ved at kontakte os.

Hvor kan man få hjælp i forbindelse med en arbejdsulykke?

Både de lokale landboforeninger, SEGES Innovation og Landbrug & Fødevarer står til rådighed, såfremt man har brug for hjælp i forbindelse med en arbejdsulykke i landbruget. Nedenfor er der lavet en oversigt over, hvem man kan henvende sig til, såfremt ens lokale landboforening ikke har mulighed for at være behjælpelig.

Spørgsmål vedr. erstatning, AES, forsikringer mv.:
Maria Dahl Thyssen, L&F

Spørgsmål vedr. personlig assistance, fleksjob, hjælpemidler mv.:
Socialkonsulenter og Maria Dahl Thyssen, L&F eller Specialfunktionen for Job & Handicap (læs mere om den nedenfor)

Hjælp til anmeldelse af arbejdsulykken:
Maria Dahl Thyssen, L&F, og SEGES Innovations arbejdsmiljøafdeling (se kontaktoplysninger nedenfor under ”arbejdsmiljøkonsulenter”)

Hjælp til forebyggelse af lignende ulykke:
Arbejdsmiljøkonsulenterne

Hjælp til håndtering af påbud afgivet af Arbejdstilsynet:
Arbejdsmiljøkonsulenterne og SEGES Innovations arbejdsmiljøafdeling (se kontaktoplysninger nedenfor under ”arbejdsmiljøkonsulenter”).
Læs mere under punktet ”Arbejdstilsynet – rådgivning og reaktioner”.

Konkrete spørgsmål vedr. påbud i forbindelse med en arbejdsulykke:
Arbejdstilsynets Call Center, tlf. 70 12 12 88

Socialkonsulenter 

Socialkonsulenterne yder rådgivning inden for beskæftigelses- og socialområdet, og kan hjælpe landmænd, som blandt andet har brug for socialrådgivning, stressbehandling, konflikthåndtering og krisehjælp. Socialkonsulenterne kan hjælpe med kontakten til kommu-nen og a-kassen, deltage i møder samt udfærdige ansøgninger, ankeskrivelser m.v.
Læs mere om fordelene ved at bruge en socialkonsulent eller anden faglig hjælp under punktet ”Historier fra forulykkede landmænd”.

Socialkonsulenterne yder f.eks. rådgivning i sager om: 

  • Syge- og barselsdagpenge
  • Arbejdsløshedsdagpenge 
  • Fleksjob og personlig assistance
  • Efterløn og sociale pensioner 

Oversigt over socialkonsulenter/socialøkonomikonsulenter

Virksomhed   Kontaktpersoner
 SAGRO, KHL, LandboSyd  Bente Bendix
Tlf: 2896 7712
Mail: mail@bentebendix.dk
 SAGRO  Karen Aagaard (socialøkonomikonsulent)
Tff: 9629 6724
Mail: kaa@sagro.dk
 Velas, SLF, Agrovi og Djursland

Lone Mortensen
Tlf: 2467 8024
Mail: lone@socialkonsulent-landbrug.dk

Rikke Ring Strøm
Tlf. 4265 4802
Mail: Rikke@socialkonsulent-landbrug.dk

 LandboNord  Mette Neist
Tlf: 4052 5215
Mail: mne@landbonord.dk

Arbejdsmiljøkonsulenter

Arbejdsmiljøkonsulenter kan hjælpe dig godt i gang og godt videre i dit arbejde med at skabe en sund og sikker arbejdsplads. Arbejdsmiljøkonsulenterne kender arbejdsmiljøloven og ved præcis, hvad der skal til for at leve op til gældende lovgivning. Derudover kender de en række værktøjer, der kan benyttes for at komme derhen, hvor virksomheden gerne vil i forbindelse med arbejdsmiljøet.

Værktøjer kan fx være hjælp til udarbejdelse af:

  • Årlig arbejdsmiljødrøftelse
  • ArbejdspladsVurdering
  • Kemisk risikovurdering
  • Risikovurdering
  • Anmeldelse, analyse og forebyggelse af en arbejdsulykke

Oversigt over arbejdsmiljøkonsulenter inden for landbruget

Virksomhed  Kontaktpersoner 
Agri Nord Jan Sølver Svendsen
Tlf: 96 35 13 15
Mail: jss@agrinord.dk
Bornholms Landbrug  Lene Møller 
Tlf: 56 90 78 23
Mail: lm@blf.dk
Fjordland

Gitte Kammer Fuglsang
Tlf: 9618 57 23
Mail: gkf@fjordland.dk

Linda Møller Harritz
Tlf: 96 15 30 75
Mail: lsh@fjordland.dk

Velas  Finn Rasmussen
Tlf: 20 23 39 08
Mail: fir@velas.dk

Brian Andreasen
Tlf: 25 19 55 15
Mail: bran@velas.dk

Inger-Marie Anthonsen
Tlf: 24 23 25 44
Mail: ima@velas.dk 
Agrovi Ann Frost
Tlf: 51 79 74 84
Mail: afr@agrovi.dk
VKST 

Heidi Ledskov
Tlf: 57 86 53 18
Mail: hsl@vkst.dk

Jette Sandager
Tlf: 21 70 25 52
Mail: jas@vkst.dk 

SAGRO

Marianne Seekjær
Tlf: 29 32 69 56
Mail: mse@sagro.dk

Marius Christensen
Tlf: 76 60 23 54
Mail: mpc@sagro.dk

Nina Laudal Jensen
Tlf: 96 29 66 37
Mail: nlj@sagro.dk

KvægXperten
Camilla S. Pedersen
Tlf: 96 63 05 63 
Mail: csp@kvxp.dk
LandboNord

Karin Møller Larsen 
Tlf: 96 24 24 24
Mail: kml@landbonord.dk

Søren Sloth
Tlf: 96 24 18 91
Mail: ssl@landbonord.dk

Mette Holst Tygesen
Tlf: 96 24 18 86
Mail: mht@landbonord.dk

Anette Østergaard
Tlf: 21 21 26 88
Mail: aoe@landbonord.dk

LandboSyd Dennis Calender
Tlf: 61 20 95 08   
Mail: dca@landbosyd.dk
LandboUngdom Hans Jürgen Dethlefsen
Tlf: 40 28 74 61
Mail: hjd@landboungdom
SvineXperten  Mogens Bækgaard
Tlf: 40 88 48 90 
Mail: mgb@svxp.dk
SEGES Innovation

Christina Edstrand  
Tlf: 40 55 97 47
Mail: cae@seges.dk

Astrid Lovelady
Tlf: 24 64 47 36
Mail: assl@seges.dk

Helle Birk Domino
Tlf: 21 33 77 30
Mail: hbd@seges.dk

Marianne Norup
Tlf: 50 48 09 44
Mail: 
mano@seges.dk

Per Jørgensen
Tlf: 50 46 94 10
Mail: perj@seges.dk


Vil du vide mere?