Øvrige dyr

Avl og registrering for får og geder

På denne side findes oplysninger om beregning af avlsværdier og indekser, samt hitlister for får, mohair-, boer- og nubiske geder.

Siden indeholder også faglige oplysninger om avls- og produktionsstyringsprogrammerne Fåre- og Gederegistrering.

Indeksberegninger for får og geder i 2024

Se hvornår indeksberegningen ligger i løbet af året.

Maj/juni:
Indeksberegningen starter mandag den 27. maj, og resultaterne forventes at blive offentliggjort senest den 31. maj.
Data, som er indberettet i Dyreregistrering senest den 25. maj, kommer med i beregningen.
Eventuelle kårings- og scanningsresultater skal være indleveret til SEGES senest ugen før - mandag den 20. maj.

August:
Indeksberegningen starter mandag den 12. august, og resultaterne forventes at blive offentliggjort senest den 16. august.
Data, som er indberettet i Dyreregistrering senest den 10. august, kommer med i beregningen.
Eventuelle kårings- og scanningsresultater skal være indleveret til SEGES senest ugen før - mandag den 5. august.

Oktober:
Indeksberegningen starter mandag den 30. september, og resultaterne forventes at blive offentliggjort senest den 4. oktober.
Data, som er indberettet i Dyreregistrering senest den 28. september, kommer med i beregningen.
Eventuelle kårings- og scanningsresultater skal være indleveret til SEGES senest ugen før - mandag den 23. september.

Hitlister, kåringer og registreringer af får og geder

 • Hitlisterne viser hvilke får og væddere, som har de højeste avlsindekser inden for hver race. Listerne kan bruges til at forbedre besætningens resultater.

  Hitlisten er et katalog over får samt ældre og yngre væddere med de højeste indekser inden for hver race. Hitlisterne kan anvendes af såvel avlere som producenter til at finde avlsdyr, der kan forbedre besætningens resultater.

  Hitlister for får samt ældre og yngre væddere

  Hitlisterne er som tidligere baseret på S-indekset og dets sikkerhed.

  Kriterier for at komme på hitlisten

  • sikkerhed på S-indekset på mindst 10 og et S-indeks over 100 for ældre væddere/bukke
  • sikkerhed på S-indekset på mindst 10 og et S-indeks over 100 for yngre væddere/bukke
  • sikkerhed på S-indekset på mindst 10 og et S-indeks over 100 for får/geder

  Ældre væddere er væddere født i 2022 og tidligere. De skal være registreret levende på udtrækstidspunktet og have afkom i 2023 eller 2024. Yngre væddere er væddere født i 2023 eller senere. De skal være registreret levende på udtrækstidspunktet. Hitlisten for får omfatter både yngre og ældre får, som er registreret levende på udtrækstidspunktet.

  Bemærk: Racerne Lleyn og Quessant er ikke med i hitlisterne. Dyr fra racen Zwartbles findes under Vestjysk Landrace.

  Anvendelse af hitlisterne

  Hver hitliste udgør et katalog over dyr med de højeste avlsværdier inden for hver race og kategori. Hitlisterne kan anvendes af såvel avlere som producenter til at finde avlsdyr, der kan forbedre besætningens resultater. På vædderhitlisterne findes potentielle avls- og brugsvæddere, og på hitlisten for får findes også potentielle mødre til kommende avlsvæddere.

  Det er dog altid nødvendigt at besigtige et potentielt avlsdyr og bedømme dets fysiske tilstand (konstitution, kønsorganer m.v.), før det bruges til avl.

  Mere viden om dyrene

  Avlsværdien for et dyr er beregnet ud fra dyrets egne præstationer, dets afkoms præstationer, samt forældres og øvrige slægtninges præstationer på baggrund af indberettede læmninger og produktionsresultater til Fåreregistreringen.

  På hitlisterne fremgår det, om dyret er kåret.

  Mere detaljerede oplysninger om det enkelte dyr vil fremgå af stamtavlen, som kan ses hos ejeren.

  Får og geders indeksenheder

  Tabel 1. Indeksernes økonomiske værdi pr. 5 indeksenheder

  Får og geders s-index

  Tabel 2. Indeksernes procentvise fordeling i S-indekset – tallene er beregnet ud fra tabel 1.

  Avlsværdivurdering af får og geder

  Resultaterne fra den nye avlsværdivurdering af får og geder blev afsluttet den 31.maj 2024. Resultaterne for udvalgte dyr er allerede lagt på internettet.

  Data blev udtrukket fra databasen den 27.maj 2024.

  Næste avlsværdivurderinger

  Næste beregning af avlsværdital bliver foretaget i august 2024. 

  Se hitlisten for får og væddere

  Se besætningshitlisten (opdateret maj 2024)

 • Hitlisterne er et katalog over geder samt ældre og yngre bukke med de højeste indekser inden for hver race. Hitlisterne kan anvendes af såvel avlere som producenter til at finde avlsdyr, der kan forbedre besætningens resultater.

  Hitlisterne er baseret på S-indekset og dets sikkerhed.

  Kriterier for at komme på hitlisten

  • sikkerhed på S-indekset på mindst 10 og et S-indeks på mindst 100 for ældre bukke
  • sikkerhed på S-indekset på mindst 10 og et S-indeks på mindst 100 for yngre bukke
  • sikkerhed på S-indekset på mindst 10 og et S-indeks på mindst 100 for geder

  Ældre bukke er bukke født i 2022 eller tidligere. De skal være registreret levende på udtrækstidspunktet og have afkom i 2023 eller 2024. Yngre bukke er bukke født i 2023 eller senere. De skal være registreret levende på udtrækstidspunktet. Gedehitlisten omfatter både yngre og ældre geder, som er registreret levende på udtrækstidspunktet. For alle grupper gælder at maks. 100 dyr kommer på listen, dog kommer alle med samme S-indeks med.

  Udover S-indeks, delindekser i S-indeks og sikkerhed på S-indeks indeholder hitlisterne dyrets navn, CKR-nr., fødselsdato, far nr. samt om dyret er kåret. Derudover oplyses ejers navn og telefonnummer.

  Anvendelse af hitlisterne

  Hver hitliste udgør et katalog over dyr med de højeste avlsværdier inden for hver race og kategori. Hitlisterne kan anvendes af såvel avlere som producenter til at finde avlsdyr, der kan forbedre besætningens resultater. På

  bukkehitlisterne findes potentielle avls- og brugsbukke, og på gedehitlisten findes potentielle mødre til kommende avlsbukke.

  Dyrene på hitlisterne er alene udvalgt på baggrund af deres avlsværdi (S-indeks) og S- indeksets sikkerhed. Det er derfor nødvendigt at besigtige et potentielt avlsdyr og bedømme dets fysiske tilstand (konstitution, kønsorganer m.v.), før det bruges til avl.

  Mere viden om dyrene

  Avlsværdien for et dyr er beregnet ud fra dyrets egne præstationer, dets afkoms præstationer samt forældrenes og øvrige slægtninges præstationer på baggrund af indberettede læmninger og produktionsresultater til Gederegistreringen.

  På hitlisterne fremgår det, om dyret er kåret. Mere detaljerede oplysninger om det enkelte dyr vil fremgå af stamtavlen, som kan ses hos ejeren.

  Avlsværdivurdering af får og geder

  Resultaterne fra den nye avlsværdivurdering af får og geder blev afsluttet den 31.maj 2024. Resultaterne for udvalgte dyr er lagt på internettet.

  Data blev udtrukket fra databasen den 27.maj 2024.

  Næste avlsværdivurderinger

  Næste beregning af avlsværdital bliver foretaget i august 2024.

  Se hitlisterne for Boer og Nubisk

 • Udvalg for Avl i Dansk Fåreavl har udarbejdet nye kriterier for optagelse på besætningshitlisten. Disse regler trådte i kraft 1.1. 2010.
  Der er 2 sæt regler: Et for de racer, hvor scanning og/eller eksteriør er vigtige elementer i avlsarbejdet – og et for andre racer.

  Racegruppe I (Texel, Leicester, Charollais )

  • Der skal indberettes 80% af alle 3 vejninger: Fødselsvægt, 2 mdrs. vægt og 4 mdrs. vægt
  • 70% af lammene skal scannes – eller 80% af fårene over 4 år skal være kåret
  • Det gennemsnitlige S-indeks for fårene skal være mindst 100, og mindst 10 får skal have læmmet i opgørelsesperioden

  Racegruppe II (Alle andre racer)

  • Der skal indberettes 80% af alle 3 vejninger: Fødselsvægt, 2 mdrs. vægt og 4 mdrs. vægt
  • Ingen krav vedr. scanning eller kåring
  • Det gennemsnitlige S-indeks for fårene skal være mindst 100, og mindst 10 får skal have læmmet i opgørelsesperioden 

  Racerne afgør hver især hvilke af de 2 regelsæt, der skal anvendes for optagelse på besætningshitlisten. For øjeblikket har kun Texel, Leicester og Charollais valgt Racegruppe I.

  Hvilke dyr tælles med

  Får, der har læmmet i en afgrænset tidsperiode (nu 28.5.2009 – 27.5.2010) – og de lam der er født i den samme periode.

  Raceopdeling

  Optællingen af vejninger mv. i en besætning sker racevist. Raceopdelingen foretages på grundlagt af fårets race – uanset hvilke væddere hun er parret med. Det indebærer, at krydsningslam og lam med ukendt far tælles med under moderens race.

  Definition af ” 80% af alle 3 vejninger”

  ”80%” vejninger betyder, at summen af antal fødselsvægte, 2 måneders vægte og 4 måneders vægte skal udgøre 80% af det totale antal mulige vejninger.

  Antal mulige vejninger:

  • Fødselsvægt:
   Antal fødte lam – både levende og døde
  • 2 mdrs. vægt:
   Sum af:
   - Antal med 2 mdrs. vejning i perioden 45-75 dage
   - Blandt lam uden vægt: Lam, som er over 75 dage gammel på opgørelsestidspunktet (har overskredet sidste frist for 2 måneders vejning). Lam, som er slagtet eller afgået forinden bliver ikke talt med
  • 4 mdrs. vægt:
   - Antal med 4 måneders vægt i perioden 105-135 dage
   - Blandt lam uden vægt: Lam, som er over 135 dage gammel på opgørelsestidspunktet (har overskredet sidste frist for 4 måneders vejning). Lam, som er slagtet eller afgået forinden bliver ikke talt med.

  Bemærk, at der helt generelt er indført en maksimumsgrænse for 4 måneders vejning. Den er nu 135 dage.

  Procent kårende får

  Antal kårede får skal udgøre mindst 80% af det antal får, der kunne være kåret.
  Antal får der kunne være kåret er: Antal kårede får plus antal får over 4 år, som ikke er kåret på opgørelsestidspunktet. Hvis en besætning ikke har får over 4 år anses kravet for at være opfyldt.

  Procent scannede lam

  Antal scannede lam skal udgøre mindst 70% af de lam, der kunne være scannet.
  De lam, der kunne være scannet findes som en sum af 2 tal:

  • Antal lam, der er scannet
  • Blandt, dem der ikke er scannet: Antal lam, der kunne have en 4 mdrs. vægt (dvs. ikke-afgåede lam, der er over 135 dage ved opgørelsesperiodens afslutning)
  • Hvis en besætning ikke har lam, der kunne være scannet anset kravet for at være opfyldt.

  Andre resultater som offentliggøres på listen er:

  • Gennemsnitlig S-indeks for alle får
  • Gennemsnitlig Produktionsindeks for alle får
  • Gennemsnitlig Funktionsindeks for alle får
  • Gennemsnitlig Eksteriørindeks for alle får

  Avlsværdital får og geder

  Estimation of breeding values in Danish sheep breeding
  Description of data and method for breeding value estimation in Danish sheep breeding

Vil du vide mere?