Kvæg

Kontakt CHR (Afdelingen for det Centrale Husdyrbrugs Register)

Har du spørgsmål til CHR, kan du kontakte Kundecenter og få hjælp. Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål i denne artikel.

Kontaktoplysninger

Adresse: SEGES Innovation P/S
Att. CHR-afdelingen
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N

Tlf.: 70 15 50 15 
Tryk 3 for CHR og registrering

Email: CHR-Skejby@seges.dk

Åbningstider

Kundecenter kan kontaktes i følgende tidsrum:

Mandag – torsdag: 8.00 – 17.00
Fredag: 8.00 – 15.30 

Sådan indberettes oplysninger for husdyr

For besætninger med kvæg, får eller geder:
Indberetning af oplysninger og bestilling af flytningsdokumenter, øremærker m.v. kan foretages af besætningsejeren selv via DMS eller Webdyr.

Registrering af grise i CHR:

For besætninger af grise kan registrering af flytninger, forsyningskæder mv. foretages af besætningsejeren selv i CHR på Svineflyttedatabasen

Øremærker til kvæg, får, geder og svin:
Bestilling af øremærker kan for de fleste fabrikaters vedkommende foretages via oeremaerker.dk

Læs også: Regler og info for øremærker til kvæg, svin, får og geder

Offentligt tilgængelige oplysninger i CHR-registeret
Oplysningerne kan søges frem via CHR siden på fødevarestyrelsens hjemmeside

Opdatering af egne besætningsoplysninger i CHR
Som besætningsejer kan man selv opdatere sine besætningsoplysninger i CHR, via Landbrugsindberetning.dk

Godkendelse af rådgivers adgang til data fra kvægdatabasen

Her finder du skemaer til godkendelse af rådgiveres, klovbeskæreres og dyrlægers adgang til data fra Kvægdatabasen.
Åbn det ønskede skema og udskriv det på din printer. Udfyld det og send det med besætningsejerens underskrift til CHR-afdelingen – enten med post eller via e-mail.

Skema for at godkende adgang til Kvægdatabasen for kvægrådgivere, dyrlæger m.fl.

Skema for at godkende adgang til Kvægdatabasen for planteavls- og økonomikontorer

Samtykke til at SEGES kan videregive mine besætningsdata til slagtekalveproducenter

Samtykke til videregivelse af besætningsdata fra Kvægdatabasen til avlsrådgiver/raceforening

Spørgsmål og svar om mærkning og registrering af kvæg, får eller geder

En samling af hyppigt stillede spørgsmål og svar, som med praktiske eksempler viser fortolkningen af reglerne. Svarene er afstemt med Fødevarestyrelsen.

Bemærk, at 7/30 dages reglen ikke gælder for flytninger af dyr mellem egne besætninger. Reglen gælder fortsat ved andre flytninger.

Spørgsmål og svar for alle husdyr

 • Hvorfor skal jeg indberette flytninger, når jeg ejer de ejendomme dyrene flytter mellem?
  Fordi det er vigtigt at CHR-registeret ved præcist, hvor dyrene opholder sig. Det har stor betydning ved etablering og kontrol af bekæmpelses- og overvågningszoner, når der er udbrud af smitsomme husdyrsygdomme.

  Hvorfor skal jeg registrere græsning over 30 dage på arealer som ikke kan tilgås fra staldanlægget uden at passere anden ejendoms jord, når det er de samme engstykker, der altid har hørt til min ejendom?
  Fordi det er vigtigt at CHR-registeret ved præcist, hvor dyrene kan opholde sig. Det har stor betydning ved etablering og kontrol af bekæmpelses- og overvågningszoner, når der er udbrud af smitsomme husdyrsygdomme.

  Skal der indberettes flytning, når jeg sætter mine egne dyr ud på min egen eng, som ligger lidt fra ejendommens øvrige arealer?
  Du skal ikke indberette flytning af dyrene, men du skal indberette, at du kan have dyr gående i det pågældende markbloknummer. Indberetning foretages via GHI-applikationen på Internettet, www.landbrugsindberetning.dk

  Jeg afgræsser et areal, som ligger lidt fra ejendommens øvrige arealer, og som ikke er omfattet af et markbloknummer. Hvordan skal jeg registrere det?
  Hvis der ligger anden ejendoms jord mellem det samlede jordstykke, hvor CHR-adressen er beliggende, og arealet ikke er omfattet af et markbloknummer, skal arealet have sit eget CHR-nummer, hvis det benyttes mere end 30 dage i træk. Der skal knyttes en besætning til arealet, men der skal ikke registreres flytninger af dyr.

  Jeg har bygget ny stald på min egen mark, på den anden side vejen, så dyrene kan komme ud på græs, kan jeg beholde mit nuværende CHR.nr.?
  Hvis marken på den anden side af vejen er del af dit oprindelige CHR-nummer, skal du benytte samme CHR-nummer.
  Hvis marken på den anden side af vejen er del af en tilkøbt CHR-ejendom, skal du benytte den tilkøbte ejendoms CHR-nummer medmindre de oprindeligt eksisterende bygninger på den tilkøbte ejendom er udstykket og solgt fra (så beholder den frasolgte del nemlig sit CHR-nummer). 

  Jeg har købt naboejendommen. Må jeg køre det som et CHR-nr., så jeg ikke behøver registrere flytninger?
  Nej, det må du ikke, medmindre de oprindeligt eksisterende bygninger på den tilkøbte ejendom er udstykket og solgt fra.

  Min nabo har selv dyr, men jeg må gerne sætte nogle af mine dyr ned på hans eng. Vores dyr kommer ikke til at gå sammen. Der er hegn i mellem. Hvordan skal jeg registrere dette?
  Hvis dine dyr går der mere end 30 dage i træk, skal du registrere, at du kan have dyr gående på det markbloknummer, som omfatter græsningsarealet.

  Min nabo og jeg har begge dyr. Nu vil vi gerne begge have nogle dyr til at afgræsse kommunens jorde. De skal gå sammen. Hvordan skal vi registrere det?
  Da der her blandes dyr fra forskellige besætningsejere, bliver der tale om en fællesgræsning. Fællesgræsningen skal have sit eget CHR-nummer og man skal indberette hvilke dyr, der flyttes ud på fællesgræsningen.

  Jeg har to besætningsnumre på anden ejendom. Når jeg melder flytning af dyr til en af disse besætninger, hvordan finder systemet så ud af hvilken besætning de skal registreres indgået i?
  Ved flytning skal du indberette besætningsnummeret på den besætning du sender dyr til eller modtager dyr fra. Det er ikke tilstrækkeligt at indberette CHR-nummeret.

  Skal jeg indberette både indgange og afgange?
  Hvis du flytter dyr mellem egne besætninger, skal du kun indberette enten indgang eller afgang. Forudsætningen er, at du på alle besætningerne har samme ejeroplysning, enten CVR-nummer eller CPR-nummer.
  Bemærk at CVR-nummer på en besætning og CPR-nummer på en anden besætning opfattes som forskellig ejer, - også selv om der måtte være tale om samme person.

  Bibeholder mine besætninger fælles sundhedsstatus, når samdriften ophæves?
  Nej, efter ophævelse af samdriften har hver besætning sin egen sundhedsstatus, og den vil blive kontrolleret særskilt ved hjælp af hhv. mælkeprøver for mælkeleverende besætninger og blodprøver for ikke-mælkeleverende besætninger.

  Gælder 7/30-dages-reglen for flytninger mellem mine egne besætninger? De ligger næsten overfor hinanden.
  Nej, 7 / 30 dages reglen gælder ikke for flytninger mellem besætninger med samme ejer.

  Skal jeg have mærker til alle mine besætninger?
  Alle dyr skal være mærkede.
  I kvægbesætninger kan du nøjes med at anvende mærker fra en af besætningerne.
  I besætninger af får eller geder skal du anvende mærker fra den besætning, hvor dyrene fødes.

  Skal jeg også registrere flytning, når dyrene kun skal afgræsse på den anden ejendom?
  Hvis dyrene ikke blandes med dyr fra andre ejere skal du ikke registrere flytning, men du skal registrere at du kan have dyr i det pågældende markbloknummer.

 • Jeg har en karrusel der læser numrene på dyrets højre side. Må jeg bestille erstatningsøremærker til kælvekvierne, så de kommer til at få elektroniske øremærker i begge ører?
  Øremærket i dyrets højre øre skal være et ikke-elektronisk øremærke, hvor de officielle identifikationsoplysninger er læsbare. Man kan ikke bestille erstatningsmærker for mærker der ikke er tabt.Hvis der kommer 2 elektroniske øremærker i antennens læsefelt samtidigt bliver ingen af dem læst. Derfor skal dyrene kun have ét elektronisk øremærke.

  Jeg har 2 ejendomme, hvor kvierne holdes på den ene. Af praktiske årsager flytter jeg goldkøerne frem og tilbage. Bliver dyrene nu lukket for flytning i 30 dage, eller gælder det ikke når det er mellem egne ejendomme?
  Dyrene bliver ikke udelukket som følge af 7/30-dages reglen, men kvæg anses ikke at være transportegnet de sidste 30 dage før forventet kælvning og 14 dage efter kælvningen.

  Jeg skal importere nogle kreaturer fra Frankrig. De skal opstaldes i en periode på CHR 12345. Skal de røde øremærker være med det CHR nummer, eller kan de få mit eget CHR nummer?
  Det er tilladt i kvægbesætninger at anvende øremærker fra andre besætninger med samme ejer, så hvis du opretter en besætning på CHR 12345 med dig som ejer, må du anvende røde øremærker med dit eget CHR-nummer.

  Hvad får jeg ud af, at mine 3 køer og 4 ungdyr har elektroniske mærker – ud over udgiften?
  Umiddelbart får du ikke noget ud af at mærke dyrene elektronisk, men på sigt vil servicepersonale (inseminører, dyrlæger, klovbeskærere, transportører) og handelsleddet investere i udstyr til elektronisk aflæsning og indberetning af data. Det vil give en på samme tid hurtigere og langt mere sikker identifikation af dyrene og dermed langt færre fejl i indberetningerne. Det betyder en reduktion af omkostninger, som også vil komme de små besætninger til gavn.

  Passer min gamle tang til de nye mærker?
  Det kan du ikke være helt sikker på. På Kvæg's hjemmeside om øremærker til kvæg kan du finde de nødvendige oplysninger.

  Hvem skal betale for elektroniske erstatningsmærker?
  Alle erstatningsmærker (elektroniske og ikke-elektroniske) betales direkte af besætningsejer.

  Kan jeg bestille elektroniske mærker til de dyr, jeg allerede har?
  Der kan bestilles elektroniske mærker til opmærkning af alle besætningens dyr.

 • Mine får afgræsser vintersæd hos flere af de større planteavlsgårde. De har ingen CHR-numre. Jeg hegner en mark med fx frøgræs, og flytter 200 får ud på denne mark i en periode på ca. 3 uger. Derefter flytter jeg fårene til en ny mark hos samme ejer og fjerner det nævnte hegn. Hvordan skal jeg registrere dette?
  Da græsningsarealet benyttes i mindre end 30 dage, skal du ikke registrere noget.
  Hvis du afgræsser arealet i mere end 30 dage, skal du registrere, at du kan have dyr gående i det pågældende markbloknummer.

  Min stald er brændt og fårene skal til vinter opstaldes ved min nabo. Kan jeg få lov til at bruge de øremærker som jeg har, selvom fårene skal læmme hos naboen. Jeg forventer at få bygget en ny stald næste sommer?
  Nej, det er ikke tilladt i fåre- og gedebesætninger at anvende øremærker fra andre besætninger med samme ejer. Derfor skal du bruge mærker fra den ejendom, hvor dyrene fødes.

  Jeg har 1000 får og disse dyr er fordelt på 3 ejendomme med hvert sit CHR nummer i læmmesæsonen. Er det ligegyldigt hvilke numre lammene skal tildeles?
  Nej, det er ikke tilladt i fåre- og gedebesætninger at anvende øremærker fra andre besætninger med samme ejer. Derfor skal du bruge mærker fra den ejendom, hvor dyrene fødes.

Kort om CHR-registret

I forbindelse med indhentning af oplysninger til www.landbrugsindberetning.dk skal eventuelle ændringer i CHR-oplysningerne opdateres. Indberetningsfristen fremgår af den udsendte indkaldelse.
CHR-registret står for Centralt Husdyrbrugs Register og er en del af Generelt Landbrugs Register = GLR-registret.

 Systemet er opbygget som følger:

 • Et CHR-nummer tilhører en ejendom (Bemærk: ikke en bedrift)
 • Et CHR-nummer har altid fem eller seks cifre. Der er knyttet et eller flere besætningsnumre til CHR-nummeret
 • Et besætningsnummer har fire, fem eller seks cifre og er entydigt indenfor dyrearten. Hver dyreart har en tocifret kode - f.eks. svin = 15, kvæg = 12, får = 13
 • For hver dyreart er der tilknyttet en virksomhedsart - f.eks. 15 11 svineproduktion eller 12 14 malkekvæg
 • Under et CHR-nummer kan der f.eks. være to besætningsnumre tilknyttet, hvis der eksempelvis både er kvæg og svin på ejendommen, eller hvis der er to forskellige ejere; en landmand ejer søerne, og en anden landmand ejer slagtesvinene.

Husk, at der ofte er flere CHR-numre med tilhørende besætningsnumre tilknyttet et CVR-nummer. Gødningsregnskabet skal laves for hvert CVR-nummer. 

Reglerne om CHR-registrering findes i følgende i bekendtgørelse: Bekendtgørelse om registrering i CHR og om identifikation af kvæg, svin, får, geder, heste, hjorte eller kameler 

Vil du vide mere?