Økonomi og ledelse

Børn og traktorer – en del af livet på landet

Store maskiner er fascinerende – ikke mindst for børn. Og på landet har der altid været tradition for, at børn er involveret i arbejdet. Men der er klare regler for, hvordan og hvornår børn må være med på traktoren – få styr på dem her.

Når familielivet på landet beskrives, er børns involvering i deres forældres arbejde ofte en afgørende del af den værdi, forældrene ser ved at bo og arbejde samme sted. I en tidlig alder får børnene en indsigt i, hvor maden kommer fra. De kan følge med i og få en forståelse af deres mors eller fars arbejde, som det i dagens Danmark ikke er mange børn forundt. 

Ulykker der involverer børn og maskiner sker på store moderne bedrifter med et højt aktivitetsniveau, store maskiner og mange medarbejdere, såvel som på små deltidsbrug. Derfor er der også klare regler for, hvordan børn må deltage i arbejdet – herunder hvornår og hvordan et barn kan køre med på traktorer og andre maskiner. 

Og for at starte med det simple først, så er det forbudt for et barn at arbejde. Det vil sige, at det også er forbudt at deltage i arbejdet med traktorer eller motorredskaber – og det gælder også ATV, UTV, havetraktor, minilæsser og andre maskiner, som anvendes til arbejde på bedriften. Et barn må altså ikke aktivere et håndtag, trykke på en knap eller dreje på rattet.

Hvor færdselsloven gælder

Når det kommer til børn i traktorer, er der to vinkler at anskue sagen fra. Det ene handler om, hvad traktoren må anvendes til ifølge færdselsloven. Det andet handler om børns deltagelse i arbejdet på gården. Lad os starte med at se på færdselsloven og traktorens anvendelse, hvor færdselsloven gælder. Det vil altså sige på offentlig vej og på arealerne rundt om driftsbygningerne, hvor postbuddet, mælkebilen og dyrlægen også kører. 

Her er det som bekendt registreringsforholdene, der er afgørende. 

Uden nummerplade
En traktor uden nummerplade må transportere et arbejdsredskab ud i marken og hjem igen. Der må aldrig befinde sig andre end føreren i kabinen ved kørsel, hvor færdselsloven gælder. Det betyder, at børn aldrig må være passagerer i en traktor uden nummerplade ved kørsel på vejen. 

Godkendt traktor (hvid nummerplade, sort kant)
Ved kørsel med en godkendt traktor, hvor færdselsloven gælder, må der ud over føreren medbringes en passager, som er nødvendig for arbejdets udførelse. Det kan være en hjælper ved stensamling, til sortering på kartoffeloptageren eller andet. Da børn ikke må deltage i den type opgaver, er det altså ikke tilladt at medbringe børn som passagerer i en godkendt traktor. 

Indregistreret traktor (hvid nummerplade, rød kant)
Traktoren må bruges som en personbil – det er altså tilladt at medbringe passagerer på dertil indrettet sæde og efter fabrikantens anvisninger i øvrigt.  

Børn må ikke arbejde

Når traktoren er i arbejde, er det ofte udenfor færdselslovens område – altså i marken. Her er det vigtigste budskab, at barnet ikke må deltage i arbejdet – altså i betjeningen af traktoren. Men barnet må være passager i traktoren, hvis den ifølge fabrikantens anvisninger er indrettet på en måde, så barnet kan sidde sikkert.

Om barnet sidder sikkert, vil altid bero på en konkret vurdering, når man spørger Arbejdstilsynet – eller hvis Arbejdstilsynet kommer på tilsyn. Det kan fx være hvis barnet i forbindelse med harvning i marken sidder fastspændt på et sæde, som fabrikanten har beskrevet må anvendes til passagerer. Barnet må under ingen omstændigheder forlade kabinen for at hjælpe med at samle sten eller på anden måde deltage i arbejdet. 

At medbringe barnet som passager i traktoren eller gummigeden ved sammentrykning af græs eller majs i plansilo eller markstak, hvor kørsel på skråninger udgør en risiko i arbejdet, er til gengæld aldrig tilladt. Det beror altså på en vurdering af det konkrete arbejde. Derfor bør du også vurdere opgaven fra gang til gang, og på det grundlag vurdere, om det er sikkert for barnet at være med, samt sikre, at barnet ikke udsættes for risiko, hvis der sker noget uforudset i løbet af arbejdsdagen. 

  • Børn må altid kun sidde på passagersæde i traktoren. Det skal i leverandørens instruktionsbog være beskrevet, hvordan det skal foregå, når der sidder en passager på sædet. 
  • Vurdér, om der er eller kan opstå en risiko for barnet ved at være med i traktoren under arbejdet. Kan der det, skal barnet ikke med. 
  • Hvor færdselsloven gælder, er det traktorens registreringstype, der afgør, om der må befinde sig passagerer i traktoren eller ej. 
  • Ansvaret for børn må aldrig overdrages til medarbejdere, der skal udføre opgaver på bedriften. Når børnene er med i marken, stalden eller værkstedet, skal den voksne, der har ansvaret for dem, have sit primære fokus på barnet – ikke på en arbejdsopgave.

Der er visse undtagelser for børn på familielandbrug – altså landbrug, hvor der kun arbejder medlemmer af familien. Alle regler og undtagelser kan du læse mere om i branchevejledningen om børn og unges arbejde i landbruget

Vil du vide mere?

Støttet af