Planter

Forsikring mod lejesæd i vinterhvede og vinterrug

Nu kan du forsikre dine vinterhvede- og vinterrugmarker og få erstatning hvis der kommer lejesæd. Forsikringen tegnes hos Topdanmark direkte i CropManager. Se eller gense mulighederne på webinaret fra den 17. marts 2021.

Forsikringen er for dig, der gerne vil undlade at vækstregulere vinterhvede og/eller vinterrug, men som er i tvivl om risikoen for lejesæd. 

Sådan er du dækket af en lejesædsforsikring

Der udbetales 1.500 kr. pr. ha for de arealer i de forsikrede marker hvor der kommer lejesæd. Din selvrisiko er på 5 % per skade per mark. Definitionen på lejesæd, er en hældningsgrad på mindst 66 grader, opstået inden 1. august. Forsikring skal bestilles senest 26.april.

Eksempel: Din selvrisiko svarer til 5% per skade af arealet i en forsikret mark. Du har forsikret 100 hektar, f.eks. 10 marker af hver 10 hektar i størrelsen. Der kommer lejesæd i 8 ha. i én mark på 10 ha. I dette tilfælde er selvrisikoen 5% af 10 ha. Det vil sige at forsikringen dækker 8 – 0,5 hektar svarende til 7,5 ha. På baggrund af forsikringen udbetales der 7,5  x 1.500 kr. per ha. = 11.250 kr. 

Udbetalingen pr. hektar er fastsat ud fra en forventning om, at risikoen for lejesæd er lille og primært vil opstå sent i vækstsæson. Derved får den minimal betydning for udviklingen af udbyttet. Derimod kan relativt sent opstået lejesæd være med til at give høstbesvær ved øget tidsforbrug, og dette skal beløbet på de 1.500 kr./ha kompensere for. Se vilkår for forsikring.

Din pris

Prisen pr. hektar er 65-81 kr. Det er lavere end prisen for en vækstreguleringsbehandling (kemipris + kørsel). Prisen stiger med stigende risiko for lejesæd vurderet i vækstreguleringsprognosen i CropManager (læs mere om lejesædsprognosen). Produktet anses primært for at være interessant for marker i grøn og gul kategori. Normalt vil man fagligt set ikke undlade vækstregulering hvis man vurderer at marken har høj risiko for lejesæd, men Topdanmark tilbyder altså alligevel mulighed for at tegne forsikring for denne kategori i vinterhvede, da det er en del af et udviklingsprojekt. 

Prisen for de forskellige kategorier fremgår i tabellen herunder:

Priser i kr./ha for forsikring ved lejesæd.

Tabel 1. Priser i kr./ha for forsikring ved lejesæd. Prisen er differenceret efter lejesædsrisiko vurderet i CropManager.

I vækstreguleringsprognosen i CropManager kan du se om dine vinterhvede- og vinterrugmarker er i lav risiko (grøn mark), medium risiko (gul mark) eller høj risiko (røde marker) for lejesæd.

Se eller gense webinaret fra onsdag den 17. marts

Hør mere om forsikringen i webinaret nedenfor.

Sådan tegner du nemt din forsikring

Forsikringen kan bestilles via CropManager. 

  1. Gå ind under prognoser og vækstregulering. Du ’klikker’ på Topdanmark logoet (se billede 1 nederst i artiklen).
  2. Herefter vælger du de marker du ønsker at forsikre, ved at ’klikke’ på dem i skemaet, og trykke på ’gå til bestilling’ (se billede 2 nederst i artiklen). Det er ikke et krav, at alle marker forsikres. 
  3. Du gennemfører bestillingen ved at udfylde de nødvendige oplysninger (se billede 3). 
  4. Herefter sendes bestillingen direkte til Topdanmark ved at trykke på feltet ’Køb forsikring’ (se billede 3). Efterfølgende modtager du en mail med bekræftelse på købet, og senere en faktura og police fra Topdanmark. 

For at kunne tegne en forsikring, skal dine data vedr. markerne være ajourførte. Det gælder oplysninger om sådato, jordtype, sort og kvælstofplanlægning. Data kan ajourføres i Mark Online eller på FarmTracking.

Som landmand skal du bruge dit eget login for at logge ind i CropManager, eller du kan få hjælp af din planteavlskonsulent.

Baggrund for forsikringen

SEGES har i samarbejde med Topdanmark udviklet forsikringen som et forsøgsprojekt i 2019-2021. Der kan maksimalt forsikres 6.000 ha. I et lignende projekt i 2019 kunne man udelukkende forsikre marker med vinterhvede, og udelukkede hvor der var lav til medium risiko (grøn + gul med maks. 0 i karakter). Der har også været ønske om, at vinterrug kunne forsikres, og det er derfor blevet muligt. I år er hele det gule interval samt den røde kategori i vinterhvede medtaget for at indsamle mere viden om enkeltmarker i et større spænd fra vækstreguleringsprognosen. 

Vil du vide mere?