Planter

Forsikring mod lejesæd i vinterhvede og vinterrug

I perioden 2019-2021 tilbød SEGES Innovation sammen med Topdanmark muligheden for at blive forsikret og få erstatning, hvis der kom lejesæd i dine vinterhvede- og vinterrugmarker Forsikringen kunne teg-nes direkte i CropManager.

Forsikringen var målrettet de landbrug, der gerne vil undlade at vækstregulere vinterhvede og/eller vinterrug, men som var i tvivl om risikoen for lejesæd.

Sådan var dækningen i lejesædsforsikringen

Der kunne udbetales 1.603 kr. pr. ha for de arealer i de forsikrede marker, hvor der kom lejesæd. Selvrisiko-en var på 5 % per skade per mark. Definitionen på lejesæd, er en hældningsgrad på mindst 66 grader, op-stået inden 1. august. 

Eksempel: Din selvrisiko svarer til 5 % per skade af arealet i en forsikret mark. Du har forsikret 100 hektar, f.eks. 10 marker af hver 10 hektar i størrelsen. Der kommer lejesæd i 8 ha. i én mark på 10 ha. I dette tilfælde er selvrisikoen 5 % af 10 ha. Det vil sige, at forsikringen dækker 8 – 0,5 hektar svarende til 7,0 ha. På baggrund af forsikringen udbetales der 7,5 x 1.603 kr. per ha. = 12.022 kr.

Udbetalingen pr. hektar var fastsat ud fra en forventning om, at risikoen for lejesæd er lille og primært vil opstå sent i vækstsæson. Derved får den minimal betydning for udviklingen af udbyttet. Derimod kan relativt sent opstået lejesæd være med til at give høstbesvær ved øget tidsforbrug, og dette skal beløbet på de 1.603 kr./ha kompensere for. Se vilkår for forsikring.

Prisen for forsikring af lejesæd

Prisen pr. hektar var 98-124kr. Det er lavere end prisen for en vækstreguleringsbehandling (kemipris + kørsel). Prisen stiger med stigende risiko for lejesæd vurderet i vækstreguleringsprognosen i CropManager (læs mere om lejesædsprognosen). 

Prisen på 1.098 kr. per hektar for vinterrug med høj lejesædsrisiko betyder, at forsikring ikke er relevant i denne kategori. Produktet anses primært for at være interessant for marker i grøn og gul kategori. Normalt vil man fagligt set ikke undlade vækstregulering, hvis man vurderer, at marken har høj risiko for lejesæd, men Topdanmark tilbyder altså alligevel mulighed for at tegne forsikring for denne kategori i vinterhvede og vinterrug.

Prisen for de forskellige kategorier fremgår i tabellen herunder:

Priser i kr./ha for forsikring ved lejesæd.

Tabel 1. Priser i kr./ha for forsikring ved lejesæd. Prisen er differenceret efter lejesædsrisiko vurderet i CropManager.

I vækstreguleringsprognosen i CropManager kan du se om dine vinterhvede- og vinterrugmarker er i lav risiko (grøn mark), medium risiko (gul mark) eller høj risiko (røde marker) for lejesæd.

Forsikringen kunne bestilles via CropManager ved at følge nedenstående guide:

  1. Gå ind under prognoser og vækstregulering. Du ’klikker’ på Topdanmark logoet (se billede 1 nederst i artiklen).
  2. Herefter vælger du de marker, du ønsker at forsikre, ved at ’klikke’ på dem i skemaet, og trykke på ’gå til bestilling’ (se billede 2 nederst i artiklen). Det er ikke et krav, at alle marker forsikres. 
  3. Du gennemfører bestillingen ved at udfylde de nødvendige oplysninger (se billede 3). 
  4. Herefter sendes bestillingen direkte til Topdanmark ved at trykke på feltet ’Køb forsikring’ (se billede 3). Efterfølgende modtager du en mail med bekræftelse på købet, og senere en faktura og police fra Topdanmark. 

For at kunne tegne en forsikring skulle dine data vedr. markerne være ajourførte. Det gælder oplysninger om sådato, jordtype, sort og kvælstofplanlægning. Data kan ajourføres i Mark Online eller via FarmTracking. Som landmand skal du bruge dit eget login for at logge ind i CropManager, eller du kan få hjælp af din planteavlskonsulent.

Som landmand skal du bruge dit eget login for at logge ind i CropManager, eller du kan få hjælp af din planteavlskonsulent.

CropManager - præcisionsjordbrug

En mand står ude i grøn kornmark og tjekker sin mobiltelefone
  • Tildelingslag, biomassekort og prognoser i top kvalitet
  • Data sendes automatisk til og fra din maskine
  • Data synkroniseres med Farmtracking og Mark Online
Læs mere

Baggrund for forsikringen

SEGES Innovation udviklede i samarbejde med Topdanmark en forsikring mode lejesæd som et forsøgsprojekt i 2019-2021. I 2019 kunne man udelukkende forsikre marker med vinterhvede, og udelukkede hvor der var lav til medium risiko (grøn + gul med maks. 0 i karakter). I 2020 kom vinterrug også til.

Vil du vide mere?

Støttet af