Grise

Kølemuligheder og udtørringsstrategi i slagtegrisestier

Resumé

Erfaring 2304: Montage af en ekstra ventilklap på vægventilerne (”add-on” ventilklap) med henblik på at lede luften ned på grisene i varme perioder forbedrede ikke stifunktionen i en slagtegrisestald med to rækker stier og 2/3 fast gulv. 

Manglende udtørring, høj staldtemperatur, utæt stald, mangelfuld isolering af ydervægge og manglende overbrusning på indsættelsestidspunktet havde sandsynligvis indflydelse på resultatet. 

Der var stor forekomst af svineri på det faste gulv i leje og midterområde i alle stier, uanset om der var monteret ”add-on” ventilklapper eller ikke. Der var lige så meget svineri i lejet, som på spaltegulvet. Det så dog ud til, at grisene var mere tilbøjelige til at gøde på spaltegulvet i stierne med ”add-on” ventilklapper end de var i stierne uden ”add-on” ventilklapper. Mest mulig gødning skal afsættes på spaltegulvet for at opnå den ønskede stifunktion og begrænse ammoniak- og lugtemissionen.

Vil du vide mere?

Støttet af