Kvæg

Sådan kommer du i gang med udbyttemåling

Udbyttemåling bidrager med viden om udbytter på afgrøde- og markniveau, som er helt central for optimering af grovfoderproduktionen på den enkelte bedrift. I Mark Online er det nu muligt at få vist udbytterne i tabeller og figurer.

Udbyttemåling er helt central for at forbedre økonomien i grovfoderproduktionen. Udbyttemåling bidrager med viden om udbytter på:

  • Afgrødeniveau
  • Markniveau
  • Fordelt på alder på græsmarker
  • Fordelt på sorter/blandinger

Udbyttemåling er derfor grundlaget for at kende bedriftens udgangspunkt og identificere indsatsområder for optimering af grovfoderproduktionen. Efterfølgende vil den fortsatte udbyttemåling give svar på iværksatte tiltag og bidrage til at motivere hele teamet rundt om grovfoderproduktion og foderforsyning på bedriften.

Hvordan kan man lave udbyttemåling?

Udbyttemåling kan foretages på en række metoder, herunder:

  • Flowmåler og tørstofmåler, eller NIR-sensor på finsnitter
  • Bro- og overkørselsvægt (+ tørstofmåling på markniveau)
  • Tælle læs på markniveau og kontrolveje enkelte læs (+ tørstofmåling på markniveau)
Udbyttemåling af afgrøder

Udbytte- og tørstofmåler på finsnitter. Foto: Peter Hvid Laursen, SEGES

Udbyttemåling implementeres på mange bedrifter netop nu. Flere maskinstationer har fulgt vores opfordring om at investere i det nødvendige udstyr for at kunne tilbyde denne service. Udbyttemåleren er præcis, når den kalibreres 6-8 gange i løbet af dagen, eller når forholdene ændrer sig. Kalibreringen laves ved at kontrolveje et læs på en vogn monteret med vejeceller eller på en nærliggende brovægt.
Det registrerede udbytte kan enten indberettes online via FarmTracking eller direkte i dyrkningsjournalen i MarkOnline. Hjælpeskema til brug for notering af udbyttet ligger frit tilgængeligt på Rådgivningsplatformen i Grovfoderskolen.

Flere maskinstationer tilbyder desuden elektronisk overførsel af udbyttet. Bedrifterne skal give maskinstationen skriveadgang til deres markdata samt abonnere på datadeling. Spørg maskinstationen, hvad den kan tilbyde.

Udbyttemåling af afgrøder

Bro- og overkørselsvægt Foto: Jens Smidt, Jysk Landbrugsrådgivning

Der findes flere fabrikater af brovægte og overkørselsvægte. De fleste systemer har ikke udstyr til at knytte vejning og marknummer sammen. Også her sker der i øjeblikket fremskridt i forhold til automatisk dataoverførsel, så spørg din leverandør.

Den simpleste måde at få viden over udbyttet på markniveau sker ved, at snittechaufføren noterer antallet af læs pr. mark på et skema eller markkort.

Indberetning af udbytter i Mark Online giver systematik

Det er en stor fordel at få udbyttedata indberettet i Mark Online, så data er gemt systematisk og tilbage for flere år fremfor tilfældige papirskemaer og regneark. Mark Online er blevet opdateret med mulighed for at lave en udskrift af registrerede tørstofudbytter med tilhørende grafik. Det åbner for hurtig opfølgning umiddelbart efter høstdatoen.

Udbytte og tørstofprocent indtastes under fanen ”dyrkningsjournal-udbytteregistrering”. Når udbyttet bliver tilknyttet en beholdning under fanen ”datamanagement”, beregnes udbyttet som FEN pr. ha, når der foreligger en analyse af beholdningen. Forinden skal beholdningen være oprettet i Lageret via DMS.

Udskrift af udbytteregistrering

Figur 1. Udskrift af registreret udbytte i Mark Online.

Brug udbyttedata aktivt i rådgivningen!

Når udbyttedata foreligger, er det vigtigt at de kommer i spil i rådgivningen og bliver brugt løbende gennem året, så alle får glæde af data. Landmænd, der har praktiseret udbyttemåling, udtrykker stor værdi af hurtig opfølgning på udbytteregistreringen.

Udskriften med ”Registrerede grovfoderudbytter” i Mark Online skal være ligeså naturlig en del af rådgivningen om grovfoderproduktionen, som udskriften” Mælkeproduktionsopgørelsen” er i forbindelse med fodringsrådgivning og optimering i stalden.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere.

Emneord

Vil du vide mere?

Støttet af