Ko i stald

Kvæg

Vær opmærksom på varmestress hos ældre køer i sommerhalvåret

Det er helt små detaljer, der kan skubbe særligt ældre, højtydende køer ud over kanten, og øge kodødeligheden. Varmestress er en af dem.

Hvert eneste år stiger kodødeligheden i sommerhalvåret. Stigningen begynder i april eller maj og topper i august. Årsagen er ikke entydig, men varmestress spiller helt sikkert en rolle, mener dyrlæge Peter Raundal, SEGES, og han opfordrer til, at man sætter tidligt ind over for varmestress.

”Allerede ved ca. 22 graders varme, påvirker vejret køerne. Luftfugtigheden spiller nemlig også ind og derfor kan varmestress også opstå ved moderate temperaturer og høj luftfugtighed. Så jeg tror, mange med fordel kan begynde at afhjælpe varmestress ved lavere temperaturer, end de plejer,” råder Peter Raundal. 

Man kan med fordel bruge THI-indekset, der viser, hvilken kombination af varme og luftfugtighed, der giver varmestress. Se faktaboksen nederst.

Spot de tidlige tegn på sygdom

Filmen findes også med engelske undertekster

Højtydende malkekøer har stofskifte som Tour de France-ryttere

Desuden er det vigtigt at gøre sig klart, hvor utroligt lidt, der skal til, for at skubbe en moderne, toptunet malkeko ud over kanten. 

Særligt de ældre køer, der jo har den højeste ydelse, kan være svære at passe godt nok på, særligt i sommervarmen, vurderer han.

”En højtydende ko har et stofskifte 2,5 gange højere end hvilestofskiftet. Det svarer til en cykelrytter i Tour de France, der kører op ad de stejleste stigninger. Med det i baghovedet, giver det god mening, at selv den mindste fejl eller forglemmelse i pasningen, kan være afgørende,” forklarer han.

 

En højtydende ko har et stofskifte 2,5 gange højere end hvilestofskiftet. Det svarer til en cykelrytter i Tour de France, der kører op ad de stejleste stigninger.
Dyrlæge Peter Raundal, SEGES

 

Svært at være læremester på en kvægbedrift

Peter Raundal er ikke et sekund i tvivl om, at alle gerne vil passe bedst muligt på deres dyr. Virkeligheden på mange bedrifter er blot, at de mennesker, der tilbringer mest tid sammen med køerne, ikke altid har en faglig baggrund. Derudover kan der være sprogbarrierer, der gør det vanskeligt at forklare svære, men vigtige faglige detaljer. 

”Det er altafgørende, at dem, der går blandt køerne er klædt fagligt godt på, og at de har et godt blik for køerne. Det er en kæmpe opgave at passe godt på vores fantastiske, moderne malkekøer, men det kan lade sig gøre,” slår han fast og opfordrer til, at man lader sig inspirere af hinanden, og bruger alle de hjælpemidler, der er til rådighed. 

Tip til Tavlemøde: Tjek risikoen for varmestress med THI-indeks

Brug tavlemødet til at tage en snak med om, hvordan I undgår varmestress i besætningen.

  • Er alle bedriftens medarbejdere med på, hvad varmestress hos køerne er?
  • Hvad det betyder for køerne?
  • Og hvordan man undgår det?

Ellers er det et oplagt emne at tage en snak om på et Tavlemøde.

Højtydende køer får varmestress allerede ved 20 grader

Allerede ved 20 grader og høj luftfugtighed får højtydende køer problemer med varmestress.

Det samme gør goldkøer 1-2 uger før kælvning. Varmestress giver:

  • Fald i foderoptagelse
  • Lavere ydelse
  • Lavere fedtprocent
  • Flere yverbetændelser.

Brug THI-indekset

THI-indekset viser risikoen for varmestress. Indekset kombinerer temperatur og luftfugtighed, som tilsammen afgør risikoen.

I faktaarkene herunder vises THI-indekset sammen med gode råd om varmestress og henvisning til yderligere materiale. Faktaarket findes både på dansk og engelsk.
Brug faktaarket som udgangspunkt for jeres snak på Tavlemødet, og hæng den gerne op på tavlen, så I sommeren igennem holder fokus på varmestress.

Vil du vide mere?

Støttet af