Nærbillede af bælgplanteafgrøde

Planter, Økologi

Bælgplanter til fødevarer: Nyt værktøj skal føre producenter og aftagere sammen

Et digitalt Danmarkskort med placering af producenter og aftagere af danske bælgplanter skal styrke produktionen og distributionen af plantebaserede fødevarer. Løsningen forventes at sætte skub i udviklingen af flere dansk producerede fødevarer.

Dansk produktion af protein er oplagt

Forbrugerne, foodservice og fødevarevirksomhederne vil have lokale bælgplanter, og landmændene kan og vil producere bælgplanter til fødevareproduktion. 

Man kan med rette spørge, hvorfor vi i Danmark importerer bælgplanter til fødevareproduktion, når vi selv kan producere dem. Forklaringen skal findes i et manglende distributionsled i værdikæden, der gør, at producenter og aftagere ikke har kontakt med hinanden. Derved er der et kæmpe forretningspotentiale, der går tabt.

Nu har SEGES i samarbejde med Økologisk Landsforening udviklet en matchmaking platform for bælgplanter til fødevarer, som skal lette kontakten mellem producenter og aftagere. 

Billede af interaktivt kort, der vises producenter og aftagere af plantebaserede fødevarer

Producenter af plantebaserede fødevarer og aftagere kan finde hinanden 

Med det nye digitale Danmarkskort er der skabt en matchmaking platform, hvor fødevarevirksomhederne får mulighed for at finde kontaktoplysninger på lokale planteavlere, både konventionelle og økologiske, der producerer eller gerne vil producere bælgplanter til fødevarer. 

Ved hjælp af Danmarkskortet kan fødevarevirksomheder nu kontakte planteavlerne direkte og indgå samarbejdsaftaler og opbygge tætte relationer til landmanden om sortsvalg, produktion og udvikling af kvaliteten af bælgplanter. 

Ligeledes kan konventionelle og økologiske landmænd finde kontaktoplysninger på fødevarevirksomheder, der anvender bælgplanter i deres fødevareproduktionen og selv rette henvendelse om mulige samarbejder. 

Nye forretningsmuligheder og mindre transport i sigte

Matchmaking platformen byder på en række fordele:

  • Producenter og aftagere kan nemt finde hinanden og indgå aftaler
  • Flere danske planteavlere kan lave forretning ved produktion af bælgplanter
  • Importen af bælgplanter til fødevarer mindskes
  • CO2-belastningen ved transport kan reduceres, når fødevarevirksomheder får bedre mulighed for at købe råvarer i lokalområdet. 

Ønsker aftagerne større partier, kan det være et oplagt scenarie, at flere landmænd i et lokalområde går sammen om at leverer bælgplanter til fødevarevirksomhederne.

Din virksomhed kan komme på platformen for proteinafgrøder

Danmarkskortet er ikke fyldestgørende og vil løbende blive opdateret med nye planteavlere og fødevarevirksomheder. Hvis du ikke kan se din virksomhed på kortet og gerne vil være med, kan du tilmelde dig. Så vil din virksomhed være synlig på kortet efter næste opdatering.

Indtast oplysninger til Danmarkskort om bælgplanter og klik på send i bunden:

Udfyldes af alle:

Udfyldes kun af planteavlere. Sæt kryds ud for de valgmuligheder, der passer på dig:

Vil du vide mere?