Abonnementsvilkår for HesteData

Nedenstående vilkår gælder for et abonnement på informationstjenesten HesteData, tilhørende SEGES Heste:

 1. Abonnementet på HesteData er personligt. BrugerID og kodeord må ikke overdrages til andre. Ved mistanke om misbrug skal brugerID og kodeord straks ændres, hvilket kan gøres online. Alternativt kan det ske ved henvendelse til SEGES Heste.
 2. Hjælp og vejledning ydes af SEGES Heste, i brugen af systemet.
 3. Abonnement til HesteData kan kun tegnes til eget brug.
 4. Informationer på HesteData er beskyttet i henhold til ophavsretsloven, og overdragelse af informationerne må kun ske efter aftale med SEGES Heste.
 5. Abonnementet giver adgang til alle informationer, med undtagelse af få interne klassificerede informationer.
 6. Ved oprettelse af abonnement skal navn, adresse og telefonnummer oplyses. Såfremt oplysningerne er mangelfulde eller forkerte, forbeholder SEGES Heste sig ret til at lukke abonnementet. Det er abonnentens ansvar at ajourføre stamoplysningerne på abonnementet (adresse, telefonnr. e-mailadresse osv.), hvis der sker ændringer.
 7. Hvis abonnementet er inaktivt i en længere periode forbeholder SEGES Heste sig ret til at lukke abonnementet.
 8. Prisen fremgår af næste side.
 9. Opsigelse af abonnement kan ske ved henvendelse til SEGES Heste.
 10. SEGES Heste forbeholder sig ret til ændringer i abonnementsvilkårene. Kommende ændringer vil blive varslet i god tid til alle abonnenter.
 11. Overtrædelse af vilkårene vil medføre udelukkelse fra HesteData. Medfører overtrædelsen af vilkårene et tab for SEGES Heste vil abonnenten være forpligtet til at betale erstatning. Mistanke om overtrædelse medfører udelukkelse mens sagen undersøges.

Jeg accepterer abonnementsbetingelserne og vil gerne tegne abonnement på HesteData.

Er du hingsteholder og ønsker du at kunne indberette bedækninger via HesteData - klik her