Sortinfo billede

Planter

SortInfo.dk - Vælg din sort på basis af de nyeste forsøgsresultater

I SortInfo finder du resultaterne af danske sortsforsøg fra 1995 og indtil i dag.

I SortInfo kan du finde alle resultater af de seneste år forsøg med sorter af korn, raps, bælgsæd, majs, foder- og energiroer, samt græs.

Du finder både resultaterne af forsøgene under konventionelle og økologiske betingelser, og du finder resultaterne af Landsforsøgene®, som omfatter de dyrkede sorter og de sorter, der er på vej på markedet. Derudover finder du resultaterne af den såkaldte lovbestemte værdiafprøvning, som er afgørende for om sorterne kommer på dansk sortsliste.

Udover resultaterne af de egentlige forsøg finder du blandt andet også registreringer fra de såkaldte observationsparceller i korn, hvor du kan se om der er forskelle i kornsorternes modtagelighed overfor sygdomme og om der er forskel i deres dyrkningsegenskaber som f.eks. tendens til lejesæd, nedknækning af aks osv.

Du finder resultaterne på sortinfo.dk

Tabel 2. Oversigt og link til de forskellige former for afprøvning og de forskellige arter af grovfoderafgrøder.

Grovfoderafgrøder

Landsforsøg

Lovbestemt værdiafprøvning

Majshelsæd

Seneste års resultater

Seneste års resultater

Majshelsæd, lune forhold

Seneste års resultater

Seneste års resultater

Majshelsæd, kølige forhold

Seneste års resultater

Seneste års resultater

Kernemajs

Seneste års resultater

Seneste års resultater

Kolbemajs

Seneste års resultater

Seneste års resultater

Foder-/ energiroer

Seneste års resultater

Seneste års resultater

Vårbyg helsæd

Seneste års resultater

-

Ærtehelsæd

Seneste års resultater


Tabel 3. Oversigt og link til de forskellige former for afprøvning og de forskellige arter af græsmarksafgrøder

Emneord

Vil du vide mere?